27 juni 2013

CLICKNL | Media & ICT Challenge: Media in de openbare ruimte

Datum & tijd

2013-06-27 14:00:00

Op donderdagmiddag 27 juni organiseert CLICKNL | Media&ICT de eerste in een serie van Challenges, een nieuwe werkvorm waarin één dagdeel één specifieke businessvraag centraal wordt gesteld. Challenger is de gemeente Hilversum, die wil investeren in de uitstraling als Mediastad en daarom meer zichtbaarheid wil creëren onder de noemen “Media in de openbare ruimte”. Maar hoe doe je dat? Tijdens de Challenge komen professionals en onderzoekers bij elkaar om vanuit hun expertise oplossingsrichtingen aan te dragen. Waar moet de gemeente beginnen? Welke richting is kansrijk (location based diensten of juist grote schermen)? Wat zijn belangrijke succesfactoren (voor content, beheer, exploitatie)?

De Challenge
Hilversum vormt van oudsher het hart van de audiovisuele mediasector. “Hilversum Mediastad” vormt sinds enkele jaren de slogan van gemeente Hilversum. Gemeente Hilversum is echter nog ontevreden over de mate waarin je dit in de stad zelf ook daadwerkelijk ervaart.

Gemeente Hilversum heeft daarom budget vrijgemaakt in het kader van stedelijke vernieuwing om te investeren in “Media in de openbare ruimte”. Dit kan nog vele invullingen krijgen, variërend van schermen tot locationbased diensten, in hardware, in content, in beheer, in exploitatie, maar in ieder geval te realiseren in 2013/2014.

Via de Challenge hoopt gemeente Hilversum geïnspireerd te worden over wat er mogelijk is en hoe oplossingen kunnen bijdragen aan de meer algemene doelstelling om Hilversum Mediastad te promoten.

Deelnemen aan de Challenge
Tijdens deze Challenge komen met name mediabedrijven, professionals en onderzoeksinstellingen bij elkaar om vanuit hun expertise oplossingen en gedachten aan te dragen. Waar moet de gemeente beginnen? Welke richting is kansrijk? Wat zijn belangrijke succesfactoren? Hoe haal je het meeste resultaat uit het beschikbare budget? Welke bijdrage kan jij leveren?

Heb je ervaring of kennis over media in de openbare ruimte of de manier waarop de gemeente Hilversum invulling kan geven aan hun slogan “Hilversum Mediastad”? Heb je bijvoorbeeld bijgedragen aan dergelijke projecten in andere gemeenten of heb je producten of diensten die hier goed op aansluiten? Of heb je juist onderzoek gedaan naar het effecten van media in de openbare ruimte op de perceptie die mensen hebben van een stad? Dan dagen we jou uit om deze expertise in te zetten tijdens de Challenge!

Tijdens de Challenge kom je niet alleen in contact met een potentiële nieuwe opdrachtgever (de gemeente Hilversum heeft budget gereserveerd staan voor uitvoer van de Challenge) maar ook met vakgenoten en relevante onderzoekers waarmee je in de toekomst mogelijk nieuwe samenwerkingverbanden aan kan gaan. Kennis uitwisselen in een open en vruchtbare manier, dat is waar de challenge om draait. 

De Challenge wordt gehouden op 27 juni van 13.00-17.15 in Hilversum (locatie: Museum Hilversum). Om mee te doen vragen we je onderstaand formulier in te vullen. CLICKNL | Media&ICT maakt uit deze inschrijvingen een selectie van deelnemers van de challenge, bestaande uit een goede mix van professionals en onderzoekers. Je hoort uiterlijk twee weken voor de challenge of je geselecteerd bent om mee te doen.

Meer informatie over de challenges vind je hier.

De Challenge zit op dit moment vol. Wilt u toch nog heel graag deelnemen dan kunnen wij u op een wachtlijst plaatsen. Uw gemotiveerde aanvraag kunt u richten aan freek.vantooster@immovator.nl