27 november 2014

CLICKNL Jaarevent: Internationalisering

Tickets gratis

Datum & tijd

2014-11-27 13:00:00

De Bazel, Amsterdam

Dit jaar organiseert CLICKNL haar 3e jaarevent op donderdag, 27 november 2014 in Amsterdam bij De Bazel. Het centrale thema is Internationalisering. De programmering wordt in samenwerking met European Creative Industrie Alliance (ECIA) opgesteld en ingevuld.

OP WEG NAAR EEN GEZAMENLIJKE TOEKOMSTVISIE INTERNATIONALISERING

Het CLICKNL-programma begint om 14:00 uur, de ontvangst is vanaf 13:30 uur. Na de opening wordt gesproken over de internationale- toekomstvisie en de gezamenlijke ambitie door de Federatie Dutch Creative Industries, het Stimuleringsfonds, HNI, NWO en topteam creatieve industrie/bestuur CLICKNL. Aansluitend volgt ‘Stand Up Creative Business’: interactieve presentaties vanuit de zes CLICKNL-netwerken rondom het thema Internationalisering. Aansluitend kunnen de deelnemers op de ‘marktplaats’ de diverse showcases bezoeken en dieper in gaan op hetgeen is gepresenteerd. 

PROGRAMMA

13.30   Ontvangst
14.00   Welkom door Han Bekke namens bestuur CLICKNL
14.10    Key-note presentatie door John Mathers (Chief Executive, Design Council London)
14.40   Een gezamelijke toekomstvisie internationalisering: debat olv moderator Tarik Yousif met:

 • Harry Starren, (Federatie Dutch Creative Industries)
 • Janny Rodermond (Het Stimuleringsfonds)
 • Annemarie Bos (NWO)
 • Floor van Spaendock (Het Nieuwe Instituut)
 • Jeroen van Erp (Topteam Creatieve Industrie) 

15.15   Presentatie Monitor Creatieve Industrie 2014 
15.20  Break
15.35   Stand Up Creative Business: internationalisering in de praktijk – Wervelende presentaties van stakeholders uit de zes CLICKNL- netwerken. Met bijdragen van:

 • Simon Angel ( CLICKNL Next Fashion),
 • Louis Kinsbergen ( Dezzel Media / CLICKNL Games),
 • Victor Knaap ( MediaMonks / CLICKNL Media & ICT),
 • Marcel Magermans (MMID / CLICKNL Design),
 • Ton Venhoeven ( Venhoeven CS / CLICKNL Built Environment)
 • en Henk Wals (CLARIAH / CLICKNL Cultural Heritage). 

16.35   Inspiratie- en informatiemarkt, met een drankje & hapje
18.00  Einde

De registratie is nu gesloten!  Meer informatie via de website van CLICKNL.