Innovatie op het Media Park: Mediastages

Monique Amse en Rogier de Keiser (Mediastages): “Wij proberen in te spelen op media innovaties om zo het juiste talent aan te trekken.”

“Sluit onze dienstverlening aan bij de behoefte die er is vanuit de media?” Dat is de vraag die Monique Amse, directeur van Mediastages zichzelf elke dag stelt. Zo probeert het platform steeds aan te haken op actuele innovaties die in de media spelen. Daarmee hopen ze een bredere groep mediastudenten te bereiken. “We kunnen daar slimmer mee omgaan,” vindt marketeer Rogier de Keiser. “Door de innovatieve ontwikkelingen in de mediasector zien we bijvoorbeeld dat Gaming een steeds belangrijker onderdeel wordt. Daar moeten we als Mediastages op inspelen.”

Naast het aansluiten bij de innovatieve ontwikkelingen binnen de media hebben de medewerkers van Mediastages nog een platform uit de grond gestampt: Talent this way. Dit is een platform voor vacatures binnen de mediawereld, waar vacatures gratis geplaatst mogen worden. Bedrijven hoeven pas af te rekenen als er daadwerkelijk een nieuwe medewerker wordt gevonden.

Laten we beginnen bij het eerste punt. Rogier, hoe spelen jullie in op de ontwikkeling van Gaming?

“We zagen dat we niet meer alle studenten konden bereiken die nodig zijn voor de hele mediasector. Dat waren vooral de studenten in de richting van digitalisering, AI of Gaming. Als we innovatie in de sector willen blijven stimuleren door het faciliteren van nieuw talent, zowel studenten als professionals, moeten we meer aandacht hebben voor Gaming. Uiteraard zit het woord ‘media’ in onze naam, maar inmiddels proberen we een platform te zijn voor stages in de gehele creatieve sector. Breder dan enkel media.

Onze dienstverlening breidt zich wat dat betreft steeds meer uit. Tijdens Dutch Media Week kwamen we in contact met de HKU. Die gaven aan dat ze graag meer in contact wilden staan met bedrijven uit de media. Monique en ik zijn dan types die er gelijk werk van maken. Zo ging het ook met de opleiding Podium en Evenemententechniek (PET). We kregen een vraag vanuit de opleider en wij handelen dan direct. Zo proberen we echt als intermediair tussen de studenten, opleidingen en bedrijven in de creatieve sector te handelen. We luisteren naar alle partijen.”

Monique, hetzelfde principe gaat op voor Talent this way?

“Zeker. Zo is Talent this way ook tot stand gekomen. We kregen de vraag vanuit het bedrijfsleven waarom we wel een stageplatform hadden, maar geen vacatureplatform. Dat hoef je ons geen twee keer te zeggen. Daar zijn we meteen mee aan de slag gegaan. We willen eigenlijk de hele reis van een student die eerst op zoek is naar een stageplek en niet veel later naar een baan, volledig faciliteren. Met ons netwerk konden we vrij snel een mooi platform neerzetten. Het nadeel is dat stageplekken elk halfjaar opnieuw ingevuld moeten worden en vacatures als het goed is niet. Daar moesten we wel even aan wennen. De dynamiek is heel anders.

We hebben met Talent this way ook besloten zelf innovatief te zijn en het verdienmodel anders in te richten. Elk bedrijf mag alle vacatures gratis plaatsen. Pas als er een geschikte kandidaat is gevonden, rekenen we af. Daarin zijn wij heel anders dan onze concurrenten.”

Lees hier de andere interviews