25 juni 2010

Workshop 3D Project: Innovatiementaliteit

Datum & tijd

2010-06-25 10:30:00

Op 25 juni wordt een workshop georganiseerd over de innovatiementaliteit van Nederlande nieuwsmedia met als titel: innovatiementaliteit, als onzekerheid de enige zekerheid is. Om te kunnen overleven in het huidige medialandschap lijkt innovatie noodzakelijk, maar hoe moet dat gebeuren en investereer je daar als bedrijf in als de opbrengsten op korte termijn niet direct zichtbaar zijn? Deze bijeenkomst wordt gehouden in het kader van het 3D-project (Daily Digital Desing).

De journalistiek bevindt zich in een transitiefase. De huidige sociale, politieke en technologische ontwikkelingen zetten de verhoudingen in het journalistieke landschap in Nederland op scherp. Vooral traditionele (publieke en private) nieuwspartijen, met wortels in het pre-internettijdperk, hebben het moeilijk. Om te kunnen overleven lijkt innovatie noodzakelijk. Maar wat dan en hoe dan? En hebben we de juiste organisatiecultuur om structureel te kunnen blijven innoveren? Zijn we bereid daar daadwerkelijk in te investeren? Dat vergt immers kosten op de korte termijn die zich pas op de langere termijn zullen terugbetalen.

TNO heeft recent een verkennende studie uitgevoerd naar innovatiementaliteit in de Nederlandse nieuwsmedia. De resultaten hiervan zullen tijdens deze workshop gepresenteerd worden. Daarnaast spreken Paul Rutten, voormalig secretaris van de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers (commissie Brinkman) en Bart Nooteboom hoogleraar innovatiebeleid aan de Universiteit van Tilburg.

Tijdens het tweede deel van de workshop wordt gediscussieerd over mogelijke (strategische) oplossingen om bestaande innovatiebarrières daadwerkelijk te slechten.


Programma

09:30 - 09:45 uur Welkom en introductie - Valerie Frissen

09:45 - 10:15 uur Innovatiementaliteit – onderzoek TNO - Valerie Frissen

10:15 - 10:45 uur Persinnovatie – Paul Rutten & Bart Nooteboom

10:45 - 11:00 uur PAUZE

11:00 - 11:45 uur Discussie kansen en obstakels voor innovatie van het Nederlandse medialandschap

11:45 - 12:00 uur Afsluiting

12:00 -13:00 uur Lunch (deze is inclusief, op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u hier gebruik van maakt)


Inschrijven
Aanmelden kan hier, de kosten zijn 75 euro, voor leden van het 3D project is de workshop gratis. De workshop vindt plaats op vrijdag 25 juni van 9.30 tot 12.00 uur bij seats2meet in Utrecht. Als u vragen heeft over deze bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met Mijke Slot . Meer informatie is ook te vinden op de website van Digital Daily Design .