15 december 2015

Wat de trends Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Informatiebeveiliging betekenen voor jouw bedrijf

Tickets gratis

Datum & tijd

2015-12-15 11:00:00

SWITCH

Op dinsdag 15 december 2015 organiseren de adviseurs van Metaview in samenwerking met Dienstencentrum samen met Switch twee gratis workshops over actuele onderwerpen voor bedrijven. Remco Glashouwer en Tobias op den Brouw zijn van 12.00 tot 17.00 uur aanwezig. De workshops gaan over de mogelijkheden rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de groeiende noodzaak en plicht van bedrijven om hun informatiebeveiliging op orde te hebben.

In 2010 is de richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ISO 26000) opgesteld en is het Dienstencentrum actief bezig met de praktische vertaling van de richtlijn. Door de crisis hebben veel bedrijven prioriteiten gezet op herstructurering van de organisatie en in mindere mate naar het structureren van MVO. Inmiddels groeit de vraag naar het oppakken en structureren van de MVO activiteiten bij veel bedrijven. De adviseurs van Metaview vertellen je hier meer over zodat je deze ontwikkeling kunt oppakken. Tijdens de bijeenkomst krijg je uitleg over de richtlijn en wordt er gericht aan de slag gegaan met eenvoudige opdrachten, zodat je inzicht krijgt in de te ondernemen stappen naar een MVO-bedrijf.

Met betrekking tot Informatiebeveiliging zijn er ook internationale normen, maar je zult waarschijnlijk eerder te maken krijgen met Europese wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de nieuwe wet ‘datalekken’ die op 1 januari van kracht wordt. Tijdens de workshop vertellen de adviseurs van Metaview over de nieuwe wet datalekken, algemene risicoanalyse (leveranciers, medewerkers, fysieke beveiliging en nog veel meer) en hoe je over kunt gaan tot beheersing van risico’s omtrent informatie. Dat doet Metaview samen met hun partner MKB Informatiebeveiliging, waarvan Peter Huisman je iets zal vertellen over digitale tooling.

Het is ook mogelijk om alleen dat deel van de workshop te volgen dat voor jou het meest relevant is. Je kunt bijvoorbeeld later aanschuiven als het gedeelte over informatiebeveiliging van start gaat. Als je geïnteresseerd bent in een van deze onderwerpen, meld je dan voor 11 december aan bij info@metaview.nl.