22 mei 2015

Voorlichtingsbijeenkomst open call Revalidate Game door AMC en Growing Games

Datum & tijd

2015-05-22 10:15:00

AMC, zaal G4-174

Marlies Schijven, chirurg bij het AMC, is initiatiefnemer voor het ontwikkelen van een innovatieve, nieuwe game die ingezet kan worden bij de revalidatie van botbreuken. Vanuit het stimuleringsprogramma Growing Games wordt 60.000 euro ter beschikking gesteld om het prototype hiervoor te ontwikkelen. Is jouw organisatie gespecialiseerd in health games en werk je graag aan het prototype? Kom dan 22 mei naar de voorlichtingsbijeenkomst over deze call in het AMC.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst krijg je alle informatie die je nodig hebt om een korte pitch te schrijven om mee te doen aan de call. Ook wordt er een eerste brainstormsessie gehouden om je te prikkelen en in contact te brengen met mogelijke samenwerkingspartners. Kort na de voorlichtingsessie zal de call uitgeschreven worden, waarbij gamebedrijven uitgenodigd worden om een korte paper pitch in te leveren. Aan de hand daarvan selecteert een jury een shortlist. De bedrijven op de shortlist worden gevraagd een presentatie te verzorgen, waarna de uiteindelijke winnaar wordt gekozen.

Ben je geïnteresseerd in deelname aan deze bijeenkomst en de call? Maak je interesse kenbaar via dit formulier.

Agenda:

12:15-12:30 inloop /koffie

12:30-12:45 korte voorstelronde

14:45-13:00 uitleg call Growing Games door Mir Wermuth

13:00-13:15 presentatie ReValidate! Door prof. dr. Marlies Schijven, MD, projectleider

13:15-13:30 vragen

13:30-14:00 interactieve demonstratie MyO door Riëtte Meijer MD, promovendus ReValidate!

14:00-14:30 discussie kleine groepen.

                        - welke sensor meest geschikt

                        - doelgroep

                        - platform etc.

14:30-15:00 discussie plenair o.l.v. Mir Wermuth

15:00-15:15 afsluiting / uitreiking briefing