10 december 2013

Voorlichtingsbijeenkomst: kansen van Horizon 2020 voor Media&ICT en gaming bedrijven

Datum & tijd

2013-12-10 15:00:00

Horizon 2020 is een Europees programma voor onderzoek en innovatie en biedt bedrijven, onderzoekers en kennisinstellingen de mogelijkheid hun activiteiten rondom innovatie en onderzoek in internationaal verband te financieren. Voor media, ICT en games ondernemers liggen hier mooie kansen! Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst op 10 december en laat je bijpraten over dit nieuwe programma en de diverse regelingen. Ook zullen twee bedrijven die al eerder van een dergelijk programma gebruik maakten hun ervaringen delen.

Over Horizon 2020
Horizon 2020 is het nieuwe Europese programma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2014 tot en met 2020. Dit meerjarige programma is de opvolger van onder andere het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7).

Met Horizon 2020 wil de Europese Unie (EU) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

Wie kan deelnemen aan Horizon 2020?

 • Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband
 • Individuele onderzoekers


Waarom deelnemen aan Horizon 2020?
Horizon 2020 biedt zowel kennisinstellingen, bedrijven als individuele wetenschappelijke onderzoekers de mogelijkheid op:

 

 • financiering van een innovatief project
 • het aantrekken of behouden van onderzoekers
 • het versterken van hun internationale netwerk
 • het opdoen van nieuwe kennis en expertise


Naast de verbreding van de reikwijdte verschilt Horizon 2020 ook op andere punten van de huidige programma’s. Het programma wordt eenvoudiger, streeft naar hogere deelname van het MKB en heeft meer aandacht voor publiek-publieke en publiek-private samenwerking. Vanaf 11 december gaan de eerste calls voor onderzoek en innovatie open.

Waar liggen kansen voor Media & ICT en Gaming?
De Europese Unie trekt ruim € 70 miljard uit voor Horizon 2020 over de gehele periode. Horizon 2020 kent drie pijlers: Excellente Wetenschap, Industrieel Leiderschap en Maatschappelijke Uitdagingen. Hierin liggen mooie kansen: niet alleen voor Nederlandse onderzoekers, maar meer dan ooit tevoren ook voor het Nederlandse MKB!

Bovendien sluiten de calls inhoudelijk zeer goed aan op ons nationale Topsectoren-innovatiethema’s. Daarom organiseren we op 10 december voor de topsector Creatieve industrie een specifieke voorlichtings- en matchmakingbijeenkomst voor bedrijven uit de sectoren Media & ICT en Gaming. De bijeenkomst is een initiatief van CLICKNL Media & ICT, CLICKNL Games en AgentschapNL, en is geheel gratis.

Wat kun je 10 december verwachten?
Twee bedrijven die ervaring hebben opgedaan met calls uit KP7 zullen wat over hun ervaringen vertellen: wat levert het op; hoeveel tijd kost het; wat had je van te voren juist wel of helemaal niet verwacht; en hoe was de samenwerking met andere Europese partners?

AgentschapNL zal een presentatie verzorgen over de ins & outs van H2020, met name gericht op MKB-bedrijven die nog geen enkele ervaring hebben met Europese innovatieprogramma’s.

Daarna zullen enkele calls wat uitgebreider in aparte breakoutsessies toegelicht worden. De calls die worden toegelicht komen uit het ICT-deel van Industrieel Leiderschap, uit het programma Energie en uit Maatschappelijke Uitdagingen:

 

 • ICT 18: Support the growth of ICT innovative Creative Industries SMEs
 • ICT 19: Technologies for creative industries, social media and convergence
 • ICT 21: Advanced digital gaming/gamification technologies
 • EE 11: - New ICT-based solutions for energy efficiency*
 • REFLECTIVE 6: Innovation ecosystems of digital cultural assets

 

Een aantal (onderzoeks)instellingen zullen hun eerste projectideeën op deze calls voorleggen om  te inventariseren of er bedrijven of andere onderzoekspartners zijn die het idee samen verder willen ontwikkelen tot een H2020-aanvraag. Ook is er ruimte om voor andere projectideeën  -al dan niet uit andere calls-   interessante partners te vinden.

*Call EE11 sluit aan bij de recent getekende Green Deal Smart Energy Cities waarin de energiesector de creatieve industrie heeft gevraagd hen bij te staan bij dienstenontwikkeling en opschaling van bestaande innovaties naar ca. 100.000 gebouwen in 5 deelnemende gemeenten. De Green Deal zal in de breakoutsessie worden toegelicht.

Programma
15.00 uur Welkom (inloop vanaf 14.30 uur)
15.10- 15.50: Ervaringen van twee bedrijven met Europees onderzoek
15.50 -16.10: Inleiding op H2020 en de calls die vanaf 11 december opengesteld gaan worden door Ramon Rentmeester van AgentschapNL
16.10 -17.00: Breakoutsessies aan de hand van concrete calls
17.00 -18.00: Afsluiting en borrel

Locatie
Kamer van Koophandel Amsterdam
De Ruyterkade 5
1013 AA Amsterdam

Aanmelden
Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst kan hier.

Informatie over de inhoud van de calls zelf: