12 mei 2015

Veiligheid Innovatie Competitie 2015

Datum & tijd

2015-05-12 11:30:00

Kromhoutkazerne te Utrecht

Hoe is toegangscontrole slimmer en veiliger te organiseren? Dat is het onderwerp van de Veiligheid Innovatie Competitie, de VIC 2015. MKB’ers worden uitgedaagd om met nieuwe, originele ideeën te komen rond het thema Slimme toegangscontrole. Op 12 mei is er een voorlichtingsdag over de VIC 2015 waar je alles over deze competitie te weten komt!

De Veiligheid Innovatie Competitie is een manier om nieuwe oplossingen te zoeken voor veiligheidsvraagstukken. De competitie wordt georganiseerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Defensie, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee. De VIC is gericht op het MKB.Op 15 oktober wordt het winnende voorstel bekend gemaakt. De winnaar  krijgt 200.000 euro om zijn voorstel te ontwikkelen.

Op 12 mei 2015 is er een voorlichtingsbijeenkomst over de VIC 2015 voor geïnteresseerde bedrijven in de Kromhoutkazerne te Utrecht, van 13.30 tot 16.00 (inloop vanaf 12.30). Aanmelding is mogelijk via VIC2015.

Kijk hier voor meer informatie.