1 november 2007

Uitnodiging Symposium Gamenations

Datum & tijd

2007-11-01 13:00:00

"IPTV in Noordoost-Friesland"
In het vanuit het provinciale fonds "Fryslân Fernijt" gefinancierde pilotproject "Gamenations" verkenden de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (afdeling CMD), de Mediaheads en Kabel Noord gezamenlijk de grenzen van interactieve televisie. Overige partners in dit project waren MediaMall en Junior Consult. In oktober sluiten een eindrapportage en een symposium dit onderzoeksproject af. Tijdens dit symposium wordt onderzocht of er voldoende toekomstig draagvlak is voor de uitgeteste innovaties.

Tijdstip: Donderdagmiddag 1 november, van 13.00 tot 17.00 uur.
Plaats: Crystalic, Leeuwarden.

Programma:
12.30 - 13.00  Ontvangst.

Plenaire sessie.
13.00 Opening door dagvoorzitter: Klaas Jansma.
13.05 Inleidende en toonzettende introductie.
13.25 De achtergronden van het pilotproject, toegelicht door Gijs van Hesteren van Kabel Noord.
13.45 Presentatie voortgangsrapportage Gamenations, door Chamin Hardeman van Mediaheads.
13.55 Presentatie gebruikersonderzoek door Daniël de With van Junior Consult.
14.00 Demonstratie platform Gamenations/MediaMall door Alex Strooisma van Mediaheads.
14.15 - 14.40 Pauze.

Deelsessies.
14.40 - 15.25 Drie workshops:

Narrowcasting en televisie voor specifieke doelgroepen.
Heeft interactieve televisie een kans in Fryslân?
Het verschil tussen internet via TV en TV via internet.

Plenair:
15.30 Bespreking van de workshopresultaten.
15.45 Eric Voigt van NHL CMD over het ontwikkelen van crossmedia.
15.55 Tijd voor een korte discussie.
16.25 Afsluiting door dagvoorzitter
16.30 Nabespreking met hapje en drankje

Overige informatie:
Tineke Admiraal houdt voorafgaand, tijdens en na het symposium een live-weblog bij. Dit internetdagboek kunt u vinden bij www.gamenations.blogspot.com . Op die website en ook via de website www.gamenations.nl kunt u zich kosteloos aanmelden voor het symposium. U kunt ook laten weten dat u komt door een e-mail of fax te sturen naar het secretariaat van het symposium:

Kabel Noord
Tineke Admiraal
t.admiraal@kabelnoord.nl
Tel: 0519 298 372
Fax: 0519 298 261

Meer informatie over het symposium bij
Gijs van Hesteren, Innovator bij Kabel Noord.
g.vanhesteren@kabelnoord.nl
GSM: 06 5353 6162