2 oktober 2012

TFI organiseert inspiratiemiddag Games en Erfgoed

Datum & tijd

2012-10-02 15:00:00

In de erfgoedsector wordt al geruime tijd gewerkt met het innoveren van de beleving van erfgoed met behulp van games, game technologie én cross media. Onder leiding van Alice van Diepen (directeur Eemland archief) en vele specialisten uit de gamewereld zoals Jeroen van Mastrigt als uit de erfgoedsector zoals Valentijn Byvanck en Sharna Jackson (Tate museum – Londen)  wisselt u op 2 oktober a.s. kennis uit met collega´s van erfgoedinstellingen, creatieve bedrijven en toeristisch-recreatieve organisaties aan de hand van inspirerende (internationale) cases, reflecties, business modellen, strategische samenwerkingen en interactieve denksessies. 

Inspiratiemiddag   “Games en Erfgoed”
Datum: 2 oktober 2012
Locatie: Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht
Doelgroep: Erfgoedinstellingen, creatieve bedrijven en toeristisch-recreatieve organisaties
Doelstelling: Inspireren en tot samenwerking komen. De ontwikkeling en het gebruik van creatieve innovaties stimuleren en de zichtbaarheid van erfgoed vergroten.
Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden
Twitter: @Utrecht2018

Voor meer informatie, zoals de inhoud van de presentaties, sessies en workshops en achtergrond van de sprekers: hier.

Programma:            
11.00    Inloop met broodjes
12.00    OPENING door Alice van Diepen en gedeputeerde Mariëtte Pennarts,
1.    GAMES EN ERFGOED BIJ HET TATE, Sharna Jackson
Een kijkje in hoe bij het Tate museum in Londen wordt omgegaan met het toepassen van games en game elementen om de collectie inzichtelijk te maken.

2. POSSIBLE PASTS, o.l.v. Valentijn Byvanck
Drie gamebedrijven (Tempeest, Monobanda en studio Hubbub)  gaan ‘live’ hun voorstel pitchen op één erfgoedcase. U hoort dus drie uitwerkingen  van één en hetzelfde uitgangspunt. Juist de gezamenlijke nabespreking zal alle partijen inspireren en nieuwe inzichten geven.

3. GAMEFUL INNOVATION,
Next steps in enhancing the heritage experience, door Jeroen van Mastrigt-Ide
Jeroen van Mastrigt schetst een inspirerend beeld van de erfgoed sector van de toekomst en welke rol het toepassen van games, game technologie en game design daarin speelt.

13.45    INTERACTIEVE SESSIES EN WORKSHOPS
Er zijn 3 rondes met diverse interactieve sessies en workshops. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
1. Business Model Canvas: ontwikkel zelf eenvoudig een model voor gaming en erfgoed
2. Goed opdrachtgeverschap
3. Wie, wat, waar in gameland           
4. De crossmediale aanpak: erfgoed trans-situ
5. Wie van de drie, welke instelling heeft het beste game concept te pakken?
6. Learning by Doing bij het Universiteitsmuseum
7-8-9  3 Portfoliosessie met ieder 3 bedrijven

16.30     AFSLUITING EN BORREL

Aanmelden ?
U kunt zich bij Taskforce Innovatie Regio Utrecht aanmelden, via info@taskforceinnovatie.nl. eind augustus wordt het programma bekend gemaakt. Meer informatie is ook te vinden op de website van de Taskforce Innovatie Regio Utrecht.

Deze middag wordt georganiseerd door de Taskforce Innovatie Regio Utrecht en Utrecht 2018, kandidaat Culturele Hoofdstad van Europa 2018.