18 november 2014

Technology Update: Hoe privacy proof is jouw app?

Tickets €Gratis,-

Datum & tijd

2014-11-18 12:15:00

iMMovator, Media Park Hilversum

Technology Update: Hoe privacy proof is jouw app?

Smartphones, tablets en andere digitale devices spelen een steeds grotere rol in ons leven en daarmee wordt er ook steeds meer data over ons verzameld. Met wie communiceren we over wat, hoe staat het met onze gezondheid, etc. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om steeds meer gegevens op individueel niveau te verzamelen. Maar ook applicaties waarbij dat niet het doel is, stellen ontwikkelaars in staat om gegevens te verwerken over de gebruiker.  Hierbij rijzen vragen omtrent privacy van gebruikers, en wat nu wel en niet is toegestaan en onder welke voorwaarden. Daarom organiseren iMMovator, TNO en de Kamer van Koophandel voor de tweede keer een Technology Update over Privacy in Apps: een onderwerp dat actueel blijft en zal blijven, en waar het afgelopen jaar weer veel nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

Tijdens deze gratis Technology Update word je bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy van gebruikers van applicaties. Welke mogelijkheden hebben app developers bijvoorbeeld om vereiste toestemming van gebruikers te verkrijgen voor het verwerken van gegevens? Tegen welke (technische) barrières lopen ze daarbij op? En mag je zomaar locatiegegevens verwerken of het kijkgedrag van een abonnee analyseren?

Programma

 13.15-13.30 Inloop

 13.30-13.40 Opening/welkom

 13.40-14.10 Uitdagingen rond Apps en Privacy – jouw visie

 14.10-14.50 Schets van privacyvraagstukken rond apps en privacy

 14.50-15.10 Case 1: Connected TV

 15.10-15.30 Pauze

 15.30-16.10 Case 2: App ontwikkeling

 16.10-16.50 Uitdagingen en kansen, oog op vervolg

 16.50-17.00 Afsluiting

Deze Technology Update is met name gericht op app developers en zal jouw kennis over privacy in apps en waar je allemaal aan moet voldoen vergroten, maar ook kijken waar het lastig is om aan privacywetgeving te voldoen. Door een interactieve opzet komen jouw vragen aan bod en natuurlijk zullen er een aantal praktische handvatten gegeven worden waar je direct mee aan de slag kunt. Arnold Roosendaal en Johanneke Siljee (TNO) nemen je mee door dit boeiende veld en laten aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat de theorie betekent.

Vervolg: praktijkgericht onderzoek naar de belangrijke issues

Naast een update rondom het thema privacy in apps, worden er tijdens de bijeenkomst ook vragen geïnventariseerd voor praktijkgericht onderzoek. Samen met de deelnemers willen we helder krijgen welke gezamenlijke vragen op het gebied van privacy er spelen. Dit gaan we doen door in het laatste deel van de bijeenkomst aandacht te besteden aan de volgende vragen:

  • Hoe presenteer je privacy-regels/kenmerken op schermen die niet geschikt zijn voor grote stukken tekst? Hoe kom je tot een handzame privacy-bijsluiter?
  • Wie is verantwoordelijk voor privacy: is dit de app-developer en/of de opdrachtgever van de app? Hoe ga je hiermee om?
  • Privacy heeft met name te maken met het gebruik van data: welke type van data kan je onderscheiden en hoe ga je daarmee om?

We nodigen deelnemers uit om deze vragen scherper te krijgen als opstap naar een gezamenlijk vervolgtraject.

De Technology Update vindt plaats op dinsdagmiddag 18 november. Tijdens een programma van 13-17 uur word je door experts van TNO bijgepraat. Ook is er ruimte voor discussie. Mocht je van te voren al vragen hebben die relevant zijn, aarzel ze dan niet naar ons te mailen.

Deelname aan de Technology Update is dus een middel om jouw vragen beantwoord te krijgen!

Inschrijving is gratis, maar niet vrijblijvend. Als je je inschrijft, rekenen we op je komst.

Voor meer informatie kun je mailen naar mir.wermuth@immovator.nl