24 september 2008

PICNIC ’08 Create the Future

Datum & tijd

2008-09-24 10:00:00

PICNIC is hét jaarlijkse internationale evenement in Amsterdam, gericht op creativiteit en innovatie, speciaal op het gebied van media, entertainment en technologie. Het thema van PICNIC ‘08 is ‘Create the Future’. Het evenement combineert een congres met gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland met een uitgebreid aanbod van seminars en workshops.

PICNIC ‘08 vindt plaats van 24 tot en met 26 september 2008 in de Westergasfabriek in Amsterdam. PICNIC ’08 bestaat uit een congres (PICNIC Conference), een uitgebreid programma van gespecialiseerde seminars en workshops (PICNIC Specials and Labs) en een internationale competitie rond het beste groene product of dienst, genaamd de PICNIC Green Challenge, mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Hieronder vindt u de beschrijvingen van de diverse onderdelen. Inschrijven en meer informatie is ook te vinden via www.picnicnetwork.org .

PICNIC Conference
Het PICNIC congres is het hart van het evenement. In deze serie van plenaire presentaties delen inspirerende ondernemers, denkers en creatievellingen hun ideeën en ervaringen met het publiek.

Het hoofdthema van dit jaar is ‘Collaborative Creativity’ in al zijn verschijningsvormen. Gekeken wordt naar nieuwe en verbonden vormen van intelligentie en creativiteit binnen entertainment, wetenschap, kunst en het bedrijfsleven. Sprekers zijn onder andere Clay Shirky, auteur van ‘Here Comes Everybody’, investeerder Esther Dyson, Stefano Marzano van Philips Design en dirigent Itay Talgam. Op de site is meer informatie te vinden over de verschillende subthema’s, de sprekers en de inhoud van hun presentaties.

PICNIC Specials
De Specials zijn seminars, lezingen en rondetafeldiscussies die dieper ingaan op specifieke thema’s, zoals datavisualisatie, open content en integratie van games en sociale netwerken. Bij de Specials zijn verschillende medialabs, onderzoeksgroepen, professionele stichtingen, culturele netwerken en innovatieafdelingen actief betrokken. Op de site is te lezen welke thema’s centraal staan, wat de inhoud daarvan is en welke partijen betrokken zijn.

PICNIC Labs
De Labs zijn praktische workshops, demosessies en master classes waarin deelnemers worden uitgedaagd op een andere manier naar hun business te kijken. Er worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld, ideeën en formats bijgeschaafd en nieuwe creatieve concepten bedacht. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen, zijn augmented reality, RFID en datavisualisatie. Een compleet overzicht van Picnic Labs wordt binnenkort gepubliceerd op de website. Deelname aan de PICNIC Labs kan vooraf via de website aanvraagd worden. Deelnemers worden op basis van hun kennis en professionele achtergrond geselecteerd door de organiserende partners.

PICNIC Green Challenge
Wederom stimuleert PICNIC, in samenwerking met de Nationale Postcode Loterij, creatieve en innovatieve ideeën voor het terugdringen van CO2-uitstoot. De winnaar van de PICNIC Green Challenge. ontvangt 500.000 euro om zijn of haar groene idee in twee jaar op de markt te brengen.

Inschrijven

Om je in te schrijven voor PICNIC'08, ga naar www.picnicnetwork.org . Hier is ook meer informatie te vinden over de diverse onderdelen en kosten.PICNIC ’08 wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, de Gemeente Amsterdam en verschillende partners uit het bedrijfsleven.