20 januari 2010

Philips Design Probes Lezing op de HU

Datum & tijd

2010-01-20 14:00:00

Op 20 januari geeft Clive van Heerden een lezing over het Probesproject van Philips. Binnen dit project doet Philips onderzoek naar langere termijn ontwikkelingen op het gebied van politiek, economie, cultuur, omgeving en technologie. Clive van Heerden zal tijdens de openbare lezing op de HU een toelichting geven op het project en enkele voorbeelden geven.

Het doel van het Philips Probesproject is om inzicht te krijgen in post-2020 lifestyle ontwikkelingen. Het project daagt uit om onconventioneel te denken en levert zaken op als scenarios en 'experience prototypes', waarmee gebruikersfeedback wordt gegenereerd. Voorbeelden hiervan varieren van de energieneutrale habitat tot en met op het lichaam groeiende tattoos. Bekijk de website van het Philips Probesproject voor meer voorbeelden.

Dit is een radicaal andere manier van innoveren dan het 'trechtermodel' dat de meeste bedrijven hanteren. Philips hoopt op deze manier zicht te krijgen op trends die uiteindelijk van grote invloed kunnen zijn op economische hoofdzaken.

Meer informatie over de lezing is te verkrijgen bij Wim van der Plas van de HU. Geïnteresseerden zijn woensdag welkom aan de padualaan 101 in Utrecht bij Hogeschool Utrecht, zaal 2E3.