7 februari 2007

Opschaling van breedband initiatieven

Datum & tijd

2007-02-07 13:00:00
Breedband biedt grote mogelijkheden voor vernieuwing en verbetering van ICT-diensten binnen en tussen organisaties. Vraagbundeling blijkt een efficiënt middel om dit in de praktijk te realiseren. Om over deze onderwerpen ervaringen uit te wisselen en kennis over te dragen organiseert het ministerie van Economische Zaken samen met de provincies de serie bijeenkomsten ‘Op koers met Breedband en ICT-diensten’. Bij deze bijeenkomsten staat het ontwikkelen van ICT-diensten en het versnellen van breedbandontwikkelingen centraal. Tussen januari en eind april 2007 worden vier regionale congressen en drie verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd. De regionale congressen geven niet alleen een goed beeld van de nationale ontwikkelingen maar besteden ook uitgebreid aandacht aan lokale en regionale projecten. De verdiepingsbijeenkomsten gaan dieper in op specifieke thema’s zoals juridische aspecten, opschaling en dienstenontwikkeling.

Ton van Mil, directeur iMMovator, zal spreken over Praktijk opschaling met Digitale Marktplaatsen in Noordvleugel van de Randstad.

Programma en locatie: Media Plaza, Utrecht
Inschrijven: Connectingthedots.nl