27 maart 2007

Op koers met breedband en ICT-Diensten

Datum & tijd

2007-03-27 10:00:00
Het ministerie van Economische Zaken organiseert samen met de provincies de serie bijeenkomsten ‘Op koers met Breedband en ICT-diensten’. De eerstvolgende bijeenkomst is op 27 maart en via onder meer een Breedband en Mediacafé zal er uitwisseling van ervaringen en overdracht van kennis plaatsvinden.

Breedband biedt grote mogelijkheden voor vernieuwing en verbetering van ICT-diensten binnen en tussen organisaties. Vraagbundeling blijkt een efficiënt middel om dit in de praktijk te realiseren. Bij deze serie bijeenkomsten staat het ontwikkelen van ICT-diensten en het versnellen van breedbandontwikkelingen centraal. Tussen januari en eind april 2007 worden vier regionale congressen en drie verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd. De regionale congressen geven niet alleen een goed beeld van de nationale ontwikkelingen maar besteden ook uitgebreid aandacht aan lokale en regionale projecten. De verdiepingsbijeenkomsten gaan dieper in op specifieke thema’s zoals juridische aspecten, opschaling en dienstenontwikkeling.

Op 27 maart vindt het congres 'Op koers met breedband en ICT-diensten - West' plaats op het Mediapark in Hilversum. West-Nederland is dynamisch en bijzonder kansrijk als het gaat om breedband- en ICT-diensten. Het verkennen en benutten van deze kansen staat centraal bij dit congres. In het ochtenddeel schetsen vooraanstaande sprekers een beeld van de actuele nationale en regionale breedbandontwikkelingen. In het middagdeel kunt u gericht informatie en kennis opdoen in diverse workshops: wonen en breedband, zorg en breedband, succesvol gemeentelijk breedbandbeleid, onderwijs en breedband, regionale vraagbundeling en creatieve industrie en breedband. Tot slot wordt recht gedaan aan het prachtige nieuwe gebouw van het Instituut Beeld en Geluid met een speciale uitvoering van het Breedband en Mediacafé. De provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland geven in belangrijke mate invulling aan het programma.

Let op: er is slechts een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk. Het congres is interessant voor mensen die vanuit hun werk betrokken zijn bij breedbanddiensten ontwikkeling binnen de zorg, onderwijs, wonen en veiligheid.

Locatie: Instituut voor Beeld en Geluid
Inschrijving: www.connectingthedots.nl