19 november 2007

Netwerkdag Cross Media en vrijetijdssector

Datum & tijd

2007-11-19 09:00:00

Op 19 november organiseren de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland en iMMovator een netwerkdag waarbij cross media ondernemers zich kunnen presenteren aan ondernemers uit de vrijetijdssector. Deze sector biedt volop mogelijkheden om cross mediatechnologie in te zetten voor de werving, bediening en binding van klanten. Iets wat in de praktijk maar mondjesmaat gebeurt.

Gezocht: Cross Media ondernemers met toegevoegde waarde voor de Vrijetijdseconomie

In de Gooi- Vechtstreek en Eemland zijn circa 1.800 bedrijven actief in de vrijetijdssector, uiteenlopend van horecabedrijven tot musea, congrescentra en jachthavens. De sector biedt volop mogelijkheden om cross mediatechnologie in te zetten voor de werving, bediening binding van klanten. Toch gebeurt het in de praktijk maar mondjesmaat. Bekende uitschieters in de regio zijn de gepersonaliseerde belevingstours door het Centrum voor Beeld en Geluid en de educatieve inzet van gaming in het Muiderslot. De Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland en iMMovator willen ondernemers uit beide sectoren samenbrengen en stimuleren om samen te werken aan nieuwe aantrekkelijke vormen van dienstverlening.

Op 19 november vindt een netwerkdag plaats, waarbij cross media ondernemers zich kunnen presenteren aan ondernemers uit de vrijetijdssector. De ochtend staat in het teken van aansprekende praktijkcases en relevante technische ontwikkelingen.’s Middags vinden opeenvolgende brainstorms plaats, om concrete nieuwe concepten te ontwikkelen. De workshops staan onder leiding van professionele facilitators.

De vier meest veelbelovende innovatieconcepten worden na het seminar uitgewerkt door het leerbedrijf MP45, in samenwerking met de vrijetijds- en cross media ondernemers.

MELD JE AAN

We zoeken voor de bijeenkomst van 19 november 10 à 15 enthousiaste cross media ondernemers, die krachtige oplossingen hebben voor de vrijetijdssector op het gebied van acquisitie (o.a. zoek- en boek applicaties), klantgerichte dienstverlening (bijv. GPS Based services), informatievoorziening (bijv. edutainment) en klantenbinding (o.a. databasemarketing).
In het ochtenddeel van de netwerkdag krijg je 15-20 minuten de tijd om jouw oplossing te presenteren/demonstreren. Uiteraard zit je ’s middags ook aan tafel om met de vrijetijdsondernemers te brainstormen over concrete oplossingen voor hun uitdagingen. Sprekers ontvangen een onkostenvergoeding.

Tot slot, vier redenen om deel te nemen aan deze netwerkdag:

- Laagdrempelige manier om je new business netwerk uit te breiden
- Unieke kans om jouw oplossingen te pitchen
- Concrete vertaling van jouw producten naar concrete nieuwe projecten
- Actieve kostenloze ondersteuning bij vervolgstappen

Aanmelden kan bij Paul Heere: paul@lime-tree.nl