24 november 2014

Mix and Match Monday: Creatieve industrie ontmoet energiesector.

Tickets Gratis,-

Datum & tijd

2014-11-24 14:30:00

Amsterdam Arena

De Kamer van Koophandel organiseert iedere derde maandag van de maand Mix&Match bijeenkomsten. Op 24 november ontmoeten ondernemers uit de creatieve  industrie en energie sector elkaar. KvK organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met Create Energy, iMMovator en ClickNL.

De energiesector ondergaat sterke veranderingen die grote gevolgen hebben voor de eindgebruiker. In de bijeenkomst wordt duidelijk hoe de energiesector kan samenwerken met de creatieve industrie om deze verandering vorm te geven.

Wat kan de ondernemer verwachten?

 • U krijgt informatie over de laatste trends in de energiesector;
 • U hoort wat een creatief kan betekenen voor de energiesector;
 • Matchmaking tussen de creatieve industrie en de energiesector;
 • Samen nieuwe oplossingen bedenken voor bestaande vraagstukken in de energiesector;
 • U ontdekt nieuwe mogelijkheden ontdekken voor uw bedrijf;
 • U bouwt nieuwe contacten op in een andere sector.

Programma

14.00 uur             Ontvangst
14.30 uur             Welkom door Linde Gonggrijp, directeur Regionale Dienstverlening Kamer van Koophandel
14.35 uur             Opening door dagvoorzitter Rob Huisman, oud directeur BNO 
14.45 uur             ‘Transitie  in de energiesector: van centraal naar decentraal’ door Freek van ‘t Ooster, kwartiermaker Create Energy en directeur Immovator
14.55 uur             ‘De duurzame aanpak van de Amsterdam Arena en de omgeving (50% komt uit eigen voorziening)’ door Henk van Raan, directeur facility/new business development
15.10 uur             ‘Inspirerende voorbeeldprojecten uit de energiesector’ door Robert van den Hoed, lector Energie en Innovatie, Hogeschool van Amsterdam
15.25 uur             Samenvatting van de belangrijkste conclusies door Rob Huisman
15.30 uur             Pauze
15.45 uur             Mix & Match: In kleine groepen ondernemers/specialisten (uit de creatieve en energiesector) verkent u uw marktkansen rond één van de thema’s in de energiesector.

Na de pitches kiest u zelf over welk thema u mee wilt denken:

 • Hoe kan de creatieve industrie woningbouwcorporaties ondersteunen bij wijkgewijze energie-renovatieprojecten? Elke Heidrich, Eigen Haard.
 • Hoe betrekken wij onze bewoners / bezoekers (15 miljoen per jaar) bij nieuwe energieconcepten? Henk van Raan, Amsterdam Arena.
 • Hoe overtuig je consumenten, wijken of energiebedrijven van het belang van data gedreven diensten? Marcel Elswijk, Energygo
 • Hoe kunnen we burgers en burgercollectieven stimuleren om collectief duurzame energie op te wekken? Pauline Westendorp, collectief Wij krijgen Kippen.
 • Hoe kunnen we zorgen voor een gedragsverandering bij consumenten zodat ze kiezen voor duurzame energie?

16.45 uur             Netwerkborrel
17.30                     Einde

 

Meld u aan via www.kvk.nl/mixmatching