24 januari 2012

Masterclass Open Data

Datum & tijd

2012-01-24 15:00:00

‘Open Data is hot’, zoek maar op twitter op de hashtag #opendata . Daarom organiseert iMMovator samen met TNO op dinsdag 24 januari een masterclass over het onderwerp Open Data: het beschikbaar stellen van overheidsdata aan de markt. Met deze data kunnen interessante apps ontwikkeld worden, maar denk ook aan het televisieprogramma Nederland van Boven. Tijdens de masterclass gaan we in op de belofte van open data, maar ook de randvoorwaarden, valkuilen en nieuwe businessmodellen.

Imagine we had a resource available that could stimulate new innovations, a market worth tens of billions of euros, and increase the transparency and governance of public life
- Neelie Kroes

Voor de kerst maakte de EU bij monde van Eurocommissaris Neelie Kroes bekend dat zij de komende tijd van Open Data een speerpunt maakt, lees ook haar blog ‘unlocking the goldmine’. Open Data is namelijk een drijver van innovatie, met name voor de creatieve industrie. Er kan naar schatting €40 miljard extra omzet gegenereerd worden in Europa. Groot Brittannië, Frankrijk en Denemarken lopen voor op Nederland, maar dit jaar heeft een aantal gemeenten al succesvolle projecten gestart zoals Rotterdam Open Data en Apps for Amsterdam.

Tijdens deze initiatieven werd geprobeerd zoveel mogelijk data van de gemeenten toegankelijk te maken voor iedereen. Developers en studenten werden opgeroepen deze statistische informatie of Open Data te vertalen naar succesvolle applicaties voor bijvoorbeeld smartphones, web of Facebook. Een resultaat is bijvoorbeeld de Energielabel app. Deze laat energiegegevens zien over gebouwen en woningen en geeft gebruikers gratis subsidieadvies.

Overheden moeten in de toekomst beargumenteren waarom bepaalde data niet wordt opengesteld, in tegenstelling tot het verleden toen werd afgevraagd waarom data wel zou moeten worden open gesteld. De Europese Commissie zal hiertoe wijzigingen in de ‘Public Sector Information Directive’ voorstellen.

Open data: de belofte, belemmeringen en knelpunten
In de masterclass zal worden ingegaan op de belofte van Open Data, de belemmeringen voor overheden, maar ook de knelpunten waar app-ontwikkelaars tegenaan lopen.

  • TNO presenteert de internationale context, de valkuilen, de randvoorwaarden en de businessmodellen.
  • Een overheidsorganisatie (data eigenaar) zal haar ervaringen delen met het openstellen van data sets en een app ontwikkelaar zal de praktijk bespreken.

Deze masterclass is onderdeel van een traject met TNO waarbij geprobeerd wordt versnelling te krijgen in het beschikbaar stellen van datasets voor de creatieve industrie en het stimuleren van nieuwe diensten op deze datasets. Bedrijven die hierin graag betrokken willen worden, nodigen wij van harte uit zich in te schrijven. Ook bedrijven die zich vooral willen laten informeren zijn van harte welkom.

Voor deelname aan de masterclass wordt een bijdrage van € 100 (excl BTW) gevraagd.

Programma:
15u      Inloop
15u30  Start Masterclass, met:

  • Tijs van den Broek (TNO): Open Data, stand van zaken, de kansen en ontwikkelingen
  • Paul Francissen (Adviseur gemeente Amersfoort), betrokken bij de opzet van het open data initiatief vanuit de gemeente Amersfoort
  • Lex Slaghuis (Hack de Overheid) vertelt over de belemmeringen en knelpunten vanuit het perspectief van de dienstenontwikkelaar.

17u35  Afsluiting en mogelijk vervolg
17u45  Borrel

Waar: Media Academie, Villa Heideheuvel op het Mediapark in Hilversum
Wanneer: dinsdag 24 januari

Voor meer informatie over vragen over de Masterclass Open Data kunt u contact opnemen met Arno Bouwens.