3 juni 2015

Living Lab Langer thuis wonen met dementie

Datum & tijd

2015-06-03 07:00:00

Regiokantoor Gooi en Vechtstreek - Bussum

Op afzienbare termijn worden mensen met dementie niet meer opgenomen in een verzorgingshuis, maar blijven ze thuis wonen. Wil je werken aan oplossingen waarmee ook mensen met zwaardere vormen van dementie thuis kunnen blijven wonen? Zie je kansen voor jouw organisatie om zinvolle diensten te ontwikkelen waarmee zorginstellingen, mantelzorgers en de mensen zelf worden ondersteund? In het project 'Langer thuis wonen met dementie' helpen we je bij het vinden van de juiste partners, het opdoen van relevante kennis en het benutten van kansen voor projectfinanciering

Woensdag 3 juni organiseren we de derde sessie 'Langer thuis wonen met dementie'. Deze sessie zoomen we in op hoe een Living Lab kan worden gecreëerd in Gooi en Vechtstreek om die mensen met dementie (en hun mantelzorgers) in staat te stellen langer zelfstandig te wonen.

IMMovator en iZovator zijn dit traject gestart met steun van TNO en regionale zorginstellingen Hilverzorg en Inovum. Het project heeft inmiddels een kickoff en een 2e sessie gehad. Deze 3e sessie kun je ook bijwonen als je één van de eerdere sessies hebt gemist. Schrijf je snel in!

3e sessie: Living Lab Langer zelfstandig wonen met dementie

Het aantal thuiswonenden met dementie stijgt de komende decennia naar verwachting van 180.000 naar 420.000. De sluiting van veel verzorgingshuizen heeft tot gevolg dat ook veel meer mensen met een gevorderde dementie thuis blijven wonen. Kortom, de zorg voor mensen met dementie is sterk in beweging.

De ondersteuning voor mensen met dementie in de thuissituatie verandert sterk. De cliënten en hun wensen veranderen. De rol van gemeenten wordt steeds groter en de werkzaamheden van zorg- en welzijnsmedewerkers zien er over 10 jaar anders uit.

Hoe kunnen we producten en diensten ontwikkelen die bijdragen aan een veilige omgeving thuis? Diensten die mantelzorgers en familie ondersteunen? Diensten die mensen zelf inkopen of door zorginstellingen kunnen worden aangeboden? Dienstontwikkelaars uit de creatieve industrie gaan met zorginstellingen aan de slag met oplossingen, producten en diensten, die er aan bijdragen om mensen met dementie langer thuis te laten wonen. Hoe ontwikkel je die en kun je die in praktijk op een verantwoorde wijze testen? Hoe leer je van de toepassing om deze verder te verbeteren?

Doelstelling van de derde sessie is het ontwikkelen van een open en praktijkgerichte omgeving (“Living Lab”) in de regio Gooi- en Vechtstreek, waarin stakeholders gezamenlijk en gericht op de behoeften van zelfstandig wonende mensen met dementie en hun (al dan niet inwonende) mantelzorgers innovatieve ondersteuning bieden op het gebied van:

  • Aanbrengen structuur in dagelijks leven
  • Veiligheid
  • Sociale contacten
  • Monitoren van gezondheid

Stakeholders zijn in ieder geval zorginstellingen, gemeente, verzekeraars, dienstenontwikkelaars, creatieve industrie, onderzoekers en opleiders. Deze worden ook uitgenodigd voor deze derde sessie.

Deelnemen?

Je kunt je via de aanmeldbutton rechtsboven inschrijven voor deelname aan de workshop. Je kunt ook deelnemen als je niet bij de kick-off bijeenkomt bent geweest. Voor deelname wordt een bijdrage van €50,- (excl BTW) in rekening gebracht.

Deze crossover is onderdeel van een samenwerking tussen iMMovator, iZovator en TNO in het kader van een Brancheinnovatieagenda.