30 oktober 2009

Kick off Designing the Daily Digital project

Datum & tijd

2009-10-30 14:00:00
Op 30 oktober 2009 gaat het 3D-project (Designing the Daily Digital) officieel van start. IMMovator zit in de stuurgroep van dit project. Het 3D-project is een innovatieplatform voor de Nederlandse media. Het project kent een drietal kernactiviteiten: strategische visieontwikkeling, het uitvoeren van gebruikerstests naar nieuwe formats en het definiëren van businessmodellen voor e-publishing.

Het project

Meer dan ooit staat de toekomst van de nieuwsvoorziening ter discussie. Het succes van internet als informatieomgeving is de katalysator voor het herdenken van beproefde mediaconcepten. De stap van denken naar doen blijkt echter geen eenvoudige. Media zullen een andere manier van kijken naar en reageren op de externe omgeving moeten bewerkstelligen: strategische innovatie, gedragen door een visie op informatieverschaffing in het digitale tijdperk. Tegelijkertijd dient ook het 'hoe' veel aandacht te krijgen: andere functieprofielen, slimmer organiseren, vernieuwen als routine.

'Designing the Daily Digital' (kortweg ‘3D’) biedt aan de Nederlandse media een ontwikkelomgeving voor innovatieve toepassingen. Informatieverschaffing verschuift van distributie naar interactie, van product- naar dienstgericht, van monomedia naar multimedia. De consequenties van die ingrijpende verandering komen ruim aan bod in dit R&D-project. De activiteiten richten zich op zowel het managementniveau, de journalistieke werkvloer als de commerciële en/of marketingdiensten. Het 3D-project bouwt voort op het recent afgeronde MePaper, waarin journalistieke formats voor e-readers zijn ontwikkeld. In het tweejarige vervolgtraject (2009 - 2011) blijft de aandacht voor de journalistiek, maar zal ook gericht gezocht worden naar veranderstrategieën, vormen van interactief adverteren en nieuwe bedrijfsmodellen.

Kick off

Reeds diverse media (landelijke, regionale dagbladen, opiniebladen, omroepen) hebben zich aangesloten bij dit project . Geïnteresseerden in het 3D project en de kick-off meeting vinden op www.dailydigitaldesign.com meer informatie. Ook kunt u zich daar inschrijven voor de kick-off meeting van 30 oktober.

Tijdens de startbijeenkomst wordt een innovatie-agenda van de gezamenlijke beroepsorganisaties bekendgemaakt en ingegaan op de vernieuwings- en steunplannen van minister Plasterk. Verder zijn er twee key-note speakers: George Brock, tot onlangs managing editor van The Times (over de mediasituatie in de UK) en Johan Boermann, directeur MGL, over voornemens om de papieren krant te complementeren met een aantal betalende online communities.

Datum: vrijdag 30 oktober
Tijd: 14:00 - 17:00
Locatie: stadskasteel Oudaen, Utrecht
Meer informatie op www.dailydigitaldesign.com