14 juni 2007

Innovatie event HKU

Datum & tijd

2007-06-14 17:30:00

Op 14 juni a.s. organiseert de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) een speciaal innovatie event in het kader van het programma “Creatief Midden- en Kleinbedrijf Utrecht (CMKBU). iMMovator brengt dit evenement graag onder uw aandacht. Tijdens het event worden onderzoeksresultaten gepresenteerd over de creatieve sectoren in de regio Utrecht (“Stratlabs”) en zijn workshops te volgen gericht op de creatieve industrie.

Wat kunt u verwachten:
• Inspirerende verhalen over creatief ondernemerschap
• Een tongstrelende maaltijd
• Presentatie van onderzoek naar diverse creatieve sectoren in Utrecht (ahv Stratlabs; strategische laboratoria)
• Workshops over Intellectueel Eigendom, Export voor het creatief MKB, Strategievorming en Web 2.0.
• Een interactieve borrel

Programma
16.30 uur: Ontvangst met innovatief welkomstdrankje
17.00 uur: Opening door dagvoorzitter Giep Hagoort
17.15 uur: Openingsspeech door Giep Hagoort, Lector Kunst en Economie
17.45 uur: Onderzoeksresultaten en lancering website
18.15 uur: Buffet met muzikale begeleiding door Dame Blanche
19. 30 uur: Workshoprondes

Workshop 1: Are you ready to take on the world?
Export van Creatief MKB
Door Harry van den Hoff, Syntens
Locatie: kleine theaterzaal

Het Creatieve MKB is een van de drivers van innovatie. De blik van de bedrijven met nieuwe producten of diensten is echter vaak alleen gericht op Nederland, terwijl er ook groeikansen zijn over de grens. Tijdens deze korte workshop wordt ingegaan op het belang van een gestructureerde aanpak van export om succesvol zaken te doen in het buitenland. De twee thema's die tijdens deze workshop in vogelvlucht worden behandeld zijn:

• Wat komt er kijken bij export in de Creatieve Industrie
• Waar/ hoe kan ik ondersteuning vinden? Hier zal o.a. de PSB-regeling worden toegelicht.

Tijdens en na de workshop is de gelegenheid om vragen te stellen en om van elkaar te leren.

Over Syntens
Syntens zet aan tot succesvol innoveren, versterkt het innovatievermogen van ondernemend Nederland en levert daarmee een bijdrage aan duurzame groei.

Workshop 2: Intellectuele Eigendom
Hoe bescherm je creatieve producten?
Door Evert van Gelderen, De Gier | Stam & advocaten
Locatie: zolder

De creatieve industrie neemt een enorme vlucht. Het creatieve product (de intellectuele eigendom) wordt daarmee steeds belangrijker. "Content is king" wordt ook wel gezegd. De regels en wetten om die creatieve spinsels te beschermen zijn niet altijd toereikend en er bestaan op dit gebied nog veel misverstanden. Zijn ideeën beschermd? Moet ik mijn auteursrecht registreren? Maakt de opdrachtgever aanspraak op auteursrechten? Etc. Ook is de vraag of auteursrecht nog wel houdbaar is in een wereld waarin knippen, plakken en delen gemeengoed is geworden. In dat kader wordt creative commons besproken.

Thema's
Tijdens deze workshop wordt informatie verstrekt over de mogelijkheden om creatieve producten en ideeën te beschermen. Maar ook wat niet kan. Daarbij komen de misverstanden over (voornamelijk) het auteursrecht aan bod. Daarnaast zal er gesproken worden over de houdbaarheid van het huidige systeem van het auteursrecht. Problemen en vragen van de aanwezige creatieve ondernemers komen ook aan bod.

Workshop 3: Vital statistics for creative SME's
Strategievorming (Engelstalig)
Door Hugh Mason, Pembridge (London)
Locatie: grote theaterzaal

De Britse business consultant Hugh Mason geeft tekst en uitleg over hoe je een creatief bedrijf 'gezond' houdt. Mason was als producer voor de BBC jarenlang zelf creatief ondernemer. Tegenwoordig adviseert hij bedrijven over het opzetten van een gezonde creatieve bedrijfsvoering. Zijn bedrijf Pembridge ontwikkelde Vital Statistics als methode om de validiteit van de onderneming te meten. De methode wordt o.a. ook gebruikt door geldverstrekkers voor financiering van culturele
ondernemers.

Thema's:
• Hoe vind je financiering voor je creatieve product
• Hoe houdt je je creatieve bedrijf financieel gezond
• Inzage in de creatieve scan methode

20.30 uur: Toetje; spectaculaire afsluiting gevolgd door borrel
21.30 uur: Einde.

Het Innovatie event vindt plaats in Fort B, kapelweg 7 te Utrecht. Aanmelding verloopt via de HKU: cmkbu@ke.hku.nl