22 december 2011

Informatiebijeenkomst IPC-regeling dienstaanbieders op de Dutch Health Hub

Datum & tijd

2011-12-22 09:00:00

IMMovator organiseert op donderdag 22 december a.s. om 9.00 uur een informatiebijeenkomst over een IPC (InnovatiePrestatieContract) regeling rond de Dutch Health Hub. De Dutch Health Hub is een nieuw project waarbij we kennis en expertise rondom opslag en bewerking van data die in de media industrie is opgedaan, toepassen binnen de zorg. Tijdens deze bijeenkomst geven we toelichting op de Dutch Health Hub, de subsidieregeling en de roadmap naar indiening van de subsidie. Geinteresseerden kunnen zich onderaan de pagina inschrijven voor deze bijeenkomst.

Dutch Health Hub
Wereldwijd neemt de hoeveelheid digitale data enorm toe. Een trend hierbij is die van ‘big data’: het ontstaan van enorme verzamelingen digitale gegevens, zoals hoge resolutie videobestanden en allerlei andere vormen van (beeld)materiaal. Vooral binnen de media- en de zorgsector is big data een hot issue. Binnen de media industrie is er al veel kennis en expertise opgedaan omtrent het verwerken en opslaan van grote hoeveelheden data. In de zorgsector is die kennis en expertise veel minder aanwezig, terwijl de hoeveelheid data ook hier enorm toeneemt.

De Dutch Health Hub is een platform binnen het Almere DataCapital programma waar ziekenhuizen (extern) hun dataopslag leverancieronafhankelijk kunnen realiseren en waar diensten kunnen worden aangeboden op die data. Hierdoor ontstaan kansen om die data onafhankelijk van leverancierspecifieke systemen te gaan gebruiken voor nieuwe, innovatieve diensten. Niet alleen in de primaire processen, maar ook voor research en opleiding. Die diensten moeten grotendeels nog worden ontwikkeld binnen de Dutch Health Hub.

IPC-regeling
IPC is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie voor het MKB. Een bedrijf kan € 25.000 subsidie ontvangen ten behoeve van onderzoek en productontwikkeling. Meer informatie is te vinden op de website van Agentschap NL.

Bent u als media of ICT-bedrijf actief bij het verwerken, opslaan en bewerken van (beeld)data? Wellicht zijn uw diensten ook interessant om toe te passen binnen de zorgsector! U kunt met uw ervaring bijdragen aan het ontwikkelen van diensten binnen de Dutch Health Hub.

Voorstel voor samenwerking in de IPC-aanvraag
De IPC wordt aangevraagd door iMMovator als beoogd penvoerder van de subsidieregeling met tenminste 10 en maximaal 20 MKB-ondernemers. Alle deelnemers reserveren € 10.000 van de subsidie en 200 uur aan input voor collectieve activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op gezamenlijk onderzoek om het businessmodel, de technische ontwikkeling (architectuur), de toepasbaarheid en de beveiligings- en juridische aspecten van het leveren van diensten gerelateerd aan data van ziekenhuizen via de Dutch Health Hub mogelijk te maken.

Programma
Waar: Kamer van Koophandel Almere, Bolderweg 2
Wanneer: donderdag 22 december 2011
Tijdstip: 9u-12u

9u Inleiding IPC-regeling en Dutch Health Hub
10u korte break
10u15 Stand van zaken Almere DataCapital en Dutch Health Hub
10u45 Bespreking collectieve project
11u30 Vragen, intentieverklaringen, next steps

IMMovator leden kunnen zich hieronder direct inschrijven. Voor vragen kunt u contact opnemen met Arno Bouwens van iMMovator, arno.bouwens@immovator.nl, 06-4302 4031.