16 november 2011

ICT Delta 2011

Datum & tijd

2011-11-16 09:30:00

Op 16 november komen bedrijven, overheid, universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties samen tijdens ICTDelta2011. Ontmoeting, kennisdeling en inspiratie staan die dag centraal. Meer dan 25 parallelsessies vanuit verschillende sectoren over industriële innovatie, creatieve ICT, zorg, energie, productiviteitsgroei en open data sieren het programma. Met bijdragen van onder meer Sjoerd Vollebregt (Stork), Minister Verhagen (ELI), Willem Jonker (EIT ICT Labs) en Jeroen Scheer (Alliander).

ICTDelta2011 biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te inspireren door ICT-kennis te delen en te tonen. Kernbegrippen zijn onder andere industriële innovatie, betere dienstverlening, interoperabiliteit, productiviteits-groei en ICT-toepassingen voor welvaart en welzijn. Het grote publiek-private onderzoeksprogramma COMMIT zal tijdens deze ICTDelta2011 te water worden gelaten. ICTDelta2011 wordt georganiseerd door NWO, COMMIT en ECP-EPN.

Het programma van ICTDelta bestaat uit een plenair congres en een groot aantal parallelsessies over acht verschillende thema's. Daarnaast is er ook veel te zien: in het world forum in Den Haag laten verschillende organisaties demonstraties zien van waar ze mee bezig zijn. De acht thema's van ICTDelta2011 zijn:

 •     Onze Maatschappij
 •     Creatieve ICT
 •     ICT en Zorg
 •     ICT en Energie
 •     ICT als innovatie-as
 •     Open Data in ICT
 •     Toekomst in ICT
 •     Innovatie in Netwerken

In het plenaire programma komen de volgende sprekers aan bod:

 • Sjoerd Vollebregt, CEO van Stork, onderstreept het belang van innovatie voor de Nederlandse industrie en economie. Hij is sterke pleitbezorger van valorisatie en benadrukt dat bruggen moeten worden geslagen tussen het innovatieve werk van wetenschappers en de toepassing van hun resultaten door het bedrijfsleven.
 • Minister Verhagen, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, presenteert zijn visie op ICT en innovatie waarna bij het startsein geeft voor het grote publiek-private onderzoeksprogramma COMMIT.  
 • Willem Jonker, CEO EIT ICT Labs, vertelt over de innovatiekloof tussen wetenschappelijke kennis, en innovatie in de markt en welke rol EIT ICT Labs speelt bij het dichten van deze kloof.  
 • Jeroen Scheer, Manager Taskforce Energy Transition IT / Smart Grids IT bij Alliander, benoemt in zijn presentatie de belangrijkste uitdagingen om onze energie-infrastructuur voor te bereiden op de toekomst.


Kijk voor meer informatie over het programma op de website van ICT Delta.