10 november 2016

HACKATON de mens zien bij dementie

Datum & tijd

2016-11-10 15:00:00

Amsterdam

‘DE MENS ZIEN BIJ DEMENTIE’

Hoe kunnen producten, diensten en services beter worden afgestemd op de wensen van mensen die leven met dementie en hun mantelzorgers zodat zij langer zelfstandig en prettig thuis kunnen wonen?

TNO nodigt ontwikkelaars, ondernemers, ontwerpers, onderzoekers, docenten en studenten en ieder ander die is geïnteresseerd uit om mee te doen aan de hackathon ‘De mens zien bij dementie’. Deze wordt gehouden op vrijdag 2 december 2016 in Amsterdam. Op donderdag 10 november is er een voorbereidende inspiratie- en informatiemiddag. 

INFORMATIE EN INSPIRATIE op 10 november 2016, 16:00 tot 19:00 uur, in het Dr. Sarphatihuis Amsterdam
Enthousiaste sprekers, die innovatief zijn op matching van vraag en aanbod, zullen hun ervaringen delen en ons inspireren! TNO informeert u ook over het onderzoeksproject FIT, waarin de matching tussen vragen en wensen van mensen met dementie en het grote aanbod aan middelen en diensten centraal staat. Doel van dit project is om mensen met dementie te helpen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Met enkele korte presentaties brengen we u op de hoogte van de eerste onderzoeksresultaten. 

Informatie en aanmelden:
Marian Schoone, marian.schoone@tno.nl