7 juli 2014

Create Energy – bijeenkomst

Tickets €0,-

Datum & tijd

2014-07-07 11:30:00

Villa Heideheuvel

Kom naar de speciale “Create Energy”-bijeenkomst op maandagmiddag 7 juli en bepaal hoe je kunt meedoen aan een hele reeks projecten onder de Green Deal Smart Energy Cities!
 
De energiesector, de creatieve industrie, netbeheer Nederland, EZ en vijf grote gemeenten sloten eind vorig jaar de Green Deal Smart Energy Cities, gericht op het energieneutraal maken van tenminste 100.000 gebouwen eind 2019. Specifiek door innovatieve producten, diensten en concepten te implementeren, niet alleen in de individuele woning, maar juist ook op groepsniveau: in flats, in wijken, in grote gebouwen als scholen, ziekenhuizen of kantoorpanden. Met veel aandacht voor lokale opvang en opslag van energie, balancering in de netwerken en voor diensten die energiegebruikers in staat stellen hun eigen individuele gedrag ook echt te veranderen. Op die manier zijn de besparingen in de volledige energieketen het grootst. De proef/pilot voorbij en op naar een volwaardig marktvolume. Maar dat betekent ook: hoe krijg je de consument mee? Hoe wordt duurzaam gedrag bij de bewoners uitgelokt? Wat betekent dit voor gewenste producten en geboden (energie)diensten voor individuele bewoners, maar ook op wijkniveau? En hoe kunnen energiebewuste bouw- en renovatieconcepten nu worden doorgevoerd en verder ontwikkeld? En wat kan jouw organisatie daarin betekenen?

De kracht van de creatieve industrie 

De betrokken gemeenten, woningbouwcorporaties en de energiesector doen bewust een beroep op de creatieve industrie om met hen samen te werken. Neem kennis van het soort projecten dat onder de green deal gaat lopen en bepaal hoe jij daar kunt bijdragen. Op 7 juli presenteren de kwartiermakers de te verwachten projecten, pilots en initiatieven binnen de toonaangevende gemeenten Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Enschede en Groningen: wat voor kansen liggen er? En wat voor rol kunnen creatieve bedrijven (built environment, media&ict, gaming, design, erfgoed en fashion) spelen bij het opschalen van dit soort initiatieven?
 
Op basis van deze initiatieven brengen we kansen in kaart, vormen we netwerken en wordt gezocht naar (gezamenlijk) te ontwikkelen business. Deze middag is bedoeld voor innovatoren, business developers, onderzoekers en ondernemers uit zowel de creatieve industrie als uit energiebedrijven, bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties.

Op weg naar concrete langdurige samenwerking

Om de energie te laten stromen is jouw betrokkenheid nodig. Mag jouw kennis niet ontbreken? En zie jij kansen om de beoogde versnelling en opschaling extra impulsen te voorzien? Kom dan naar Create Energy! De middag is een aftrap op weg naar concrete samenwerkingsprojecten.
 
De bijeenkomst vindt plaats op 7 juli van 13.30 - 17.00 met aansluitend een borrel.
Locatie: Hilversum, Media Park, Villa Heideheuvel (onder voorbehoud)
Aanmelden: per email. Je ontvangt in de week van 30 juni een bevestiging incl definitieve locatie.