2 december 2014

CLICKNL presenteert Connected Data

Tickets Gratis

Datum & tijd

2014-12-02 08:00:00

LAB111

Connected Data
Publiek, bedrijfsleven, onderzoekers, overheden en erfgoedinstellingen verbinden zich steeds vaker met elkaar door informatie te delen. Doordat veel van die informatie als open data beschikbaar komt, ontstaan er vruchtbare samenwerkingen tussen diverse partijen. Tijdens het eerste CLICKNL Connected Data Event wordt ingegaan op de kansen van zulke samenwerkingen. 

Drie thema’s staan deze dag centraal:

  1. Samenwerken in de digitale collectie Nederland (Digitale Collectie)
  2. Kansen voor publiceren van open data (via Open Cultuur Data)
  3. Kansen voor linked data (via CLICKNL)


Programma
Het CLICKNL Connected Data Event geeft concrete voorbeelden van projecten die handig gebruik maken van linked open data en wil daarmee inspiratie bieden voor nieuwe toepassingen.  Het event biedt zo een podium voor inspirerende initiatieven.

In het programma is ruimte voor start-ups en andere enthousiaste partijen om zichzelf te presenteren in een pitch over hun eigen connected data idee of project. Na afloop van het plenaire gedeelte is er tijdens de borrel ruime gelegenheid om de andere deelnemers te leren kennen en te kijken of nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan.Ochtend: 9.30 - 12.00
Digitale Collectie nodigt alle zgn. ‘aggregatoren’ uit voor een ludieke speeddate-sessie. Je krijgt de kans om in korte tijd kennis te maken met elkaars initiatieven en ervaringen uit te wisselen. Deze ochtend is enkel toegankelijk op uitnodiging. Interesse? Mail naar culturalheritage@clicknl.nl.

Middagdeel: 13.00 - 16.30

13:00 Welkom (Johan Oomen, Beeld en Geluid en Wilbert Helmus, Meertens Instituut)
 
13.15 “Creëren, aanbieden en gebruiken van grote hoeveelheden connected data” Keynote Ruben Verborgh, Ghent University – iMinds Multimedia Lab.
 
Op 22 april 2004 werd iMinds, het Vlaamse digitale onderzoekscentrum, boven de doopvont gehouden. Het kreeg een tweeledige opdracht: bedrijven stimuleren om – samen met de Vlaamse overheid en universiteiten – te investeren in resultaatgericht digitaal onderzoek, en de succesvolle marktintroductie van veelbelovende start-ups versnellen. Ruben Verborgh belicht drie issues die de de impact connected data zullen bepalen:
- maken van connected data
- aanbieden van connected data
- queryen van connected data op Web-schaal

“My belief is that if we want to see intelligent clients, we should stop trying to build intelligent servers. We should shift our focus towards new methods of building clients that emphasize serendipitous reuse of data and functionality.”
 
14.00 Voorbeelden uit de praktijk:
 
1. Talk of Europe: Travelling CLARIN Campus. (Laura Hollink Vrije Universiteit)
In het onderzoeksproject Talk of Europe worden politieke gebeurtenissen verbonden met media archieven. Hierdoor ontstaat een rijke bron die over een langere periode een kwantitatieve analyse van de verslaglegging van politieke gebeurtenissen in de media mogelijk maakt.
 
2. Van onderzoek naar praktijk. (Geert Kessels en Pim van Bree, Lab1100)
De uitdagingen van een bedrijf in het zinvol verbinden van data over cultureel erfgoed. Is het aanbod van informatie door de culturele sector voor een bedrijf als Lab1100 goed te gebruiken voor/te vertalen in toepassingen waar zij toekomst in zien? Hoe ervaart Lab1100 de samenwerking met content leveranciers en onderzoeksinstellingen. Stellen we de juiste vragen aan elkaar? Krijgen bedrijven voldoende ruimte om hun eigen producten te kunnen maken?
 
3. Programmeurs op zolder. (Samir Hartlief)
Eva Baaren (Beeld en Geluid) interviewt particuliere programmeurs die met open data een zoekmachine hebben gemaakt waarmee TV uitzendingen op gesproken woord doorzocht kunnen worden. Wat is de droom van deze programmeurs, hoe zijn ze op dit idee gekomen, wat zijn hun toekomstverwachtingen?  

4. Alignments van thesauri. (Wouter Alink, Spinque)
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ronden dit jaar het project Linked Open Data Demonstrator 2 (LODD2) af. Een van de voornaamste doelen is ontwikkelen van mogelijkheden om thesauri van verschillende erfgoedinstellingen aan elkaar te verbinden. De achterliggende gedachte hierbij is dat deze koppelingen ertoe leiden dat de erfgoedinstellingen de digitale representaties van hun collecties kunnen verrijken met bronnen van andere erfgoedinstellingen. Spinque ontwikkelt de alignment dienst. Tijdens CLICKNL Connected Data presenteren zij de mogelijkheden en meerwaarde van de dienst.

15.15 Korte pauze
 
15.30 Speed Geeking
- deelnemers geven plenair een pitch over hun connected data idee/project
- de aanwezigen kunnen de ‘geeks’ vervolgens in kleinere groepjes benaderen voor vragen en discussie.
 
16.15 Plenair: afsluiting
 
16.30 Connecting people (borrel!)

We hopen je van harte welkom te heten bij Connected Data op 2 december!

Klik hier voor aanmelden en meer informatie.