7 juli 2015

Business maken met data in de energiesector

Datum & tijd

2015-07-07 12:00:00

Foyer studiocentrum, Media Park Hilversum

In de energiesector is een grote verandering gaande van een centrale (fossiele) energievoorziening naar een decentrale, duurzame energievoorziening. Daarbij wordt energie lokaal opgevangen, opgewekt, opgeslagen en gebruikt. (energie)Data speelt daarbij een cruciale rol. Van het in kaart brengen van energiepotenties en kansrijke locaties tot het balanceren van de energie infrastructuur tot mensen in staat stellen regie te voeren over hun eigen energiegebruik en energievoorziening. Wat kan er nu al? Welke data is beschikbaar? Welke diensten kun je ontwikkelen? En voor wie? Dienstontwikkelaars die met dit domein aan de slag willen of al zijn, mogen dit niet missen.

In een speciaal traject in samenwerking met TNO zoeken wij dienstenontwikkelaars die willen bouwen aan digitale pilotdiensten die gebruik maken van data over energieverbruik en de energieproductie. Wij helpen je bij het vinden van de juiste partners of launching customers, het opdoen van relevante kennis en het benutten van kansen voor projectfinanciering.

Na de enthousiaste kickoff op 4 maart heeft op 20 mei de tweede sessie plaatsgevonden rondom data-gedreven diensten in de energiesector. Lees hier het verslag van deze sessie.

De deelnemers op 20 mei gaven aan graag met elkaar verder te willen werken aan mogelijke samenwerkingen. Los van kansen voor directe onderlinge samenwerking heeft een gezamenlijk project voor een call de voorkeur. Wij hebben gekeken en zagen kansen voor een projectaanvraag voor:

Overigens is het ook nog steeds mogelijk om innovatiecoaching bij iMMovator aan te vragen.

Op 7 juli wordt er verder ingegaan op bovenstaande regelingen en gewerkt aan projectvoorstellen door de deelnemers.

Deelnemen?

Je kunt je via de aanmeldbutton rechtsboven inschrijven voor deelname aan de workshop. Je kunt ook deelnemen als je niet bij de kick-off bijeenkomt of de tweede sessie bent geweest. Voor deelname wordt een bijdrage van €50,- (excl BTW) in rekening gebracht.