1 oktober 2009

Amersfoort Creatieve Stad organiseert Meet & Create

Datum & tijd

2009-10-01 16:30:00

Op 1 oktober organiseert Amersfoort Creatieve Stand een Meet & Create. In deze sessie wordt in gegaan opinnovatiemogelijkheden voor creatieve- en zakelijke dienstverleners. Door de crisis, maar ook door  langlopende trends zullen dienstverleners de bakens moeten gaan verzetten. Klanten zullen je steeds meer gaan beoordelen op de waarde die je ze levert. Dus niet op wat je doet, maar wat het voor je klanten oplevert. Dit betekent dat je dieper in de huid van je klanten moet kruipen. Maar hoe doe je dat?

Deze Meet & Create is opgezet om te sparren over nieuwe dienstverleningsconcepten, de manier waarop nieuwe diensten ontwikkeld kunnen worden of bestaande verbeterd kunnen worden. Hoe ziet voor dienstverleners de agenda van de toekomst er uit? Wat betekent dat voor je/jullie eigen dienstverlening? 

Deze middag wordt verzorgd door Amersfoort Creatieve Stad in samenwerking met Onno van der Veen van Scope Design en Marc Fonteijn van 31Volts. Onno laat zien dat vanuit de ontwerpdiscipline diensten steeds meer centraal komen te staan en hoe “ontwerpdenken” dienstverleners kan helpen bij het creëren van unieke waarde. Hij belicht de belangrijkste elementen van de agenda van de toekomst. Marc laat zien hoe een service designer te werk gaat. Wat is belangrijk bij het ontwerpen van nieuwe diensten? Hoe doe je dit? En wat is de waarde die met service design gecreëerd wordt voor de opdrachtgever én zijn klant of gebruiker.

Wat:
Inspiratie voor creatieve dienstverleners (groot én klein)
Wanneer:
1 oktober a.s.
Tijd:
Inloop vanaf 15.30 uur, start 16.00 uur, borrel om 17.30 uur
Locatie:
KAdE, Smallepad 3, Amersfoort
Aanmelding: via de website Amersfoort Creatieve Stad