27 oktober 2014

4e Games for Health Europe

Tickets Vanaf €325,- (speciale aanbiedingen voor pers en studenten)

Datum & tijd

2014-10-27 06:30:00

ProvincieHuis Utrecht

Games for Health Europe congres is een jaarlijks terugkerend congres waar zorgverleners, wetenschappers en game ontwikkelaars de laatste innovaties op het gebied van applied games met elkaar uitwisselen. Applied games staat voor games bestemd voor de gezondheidssector. Ook het project Growing Games, waar iMMovator als partner bij betrokken is, is aanwezig op Games for Health Europe met een speciaal side program.

Games for Health Europe geeft aandacht aan speltechnieken die onder meer:

 • mensen aanzetten tot bewegen, in de strijd tegen overgewicht (obesitas),
 • de zelfredzaamheid van patiënten bevorderen,
 • patiënten leren omgaan met hun chronische aandoening,
 • zorgprofessionals helpen om bepaalde technieken, zoals endoscopie of robotchirurgie te trainen,
 • op andere gebieden van toepassingen zijn voor zorgverleners en patiënten.

Programma
Gedurende twee dagen, 27 en 28 oktober 2014, verzorgen internationale keynote speakers lezingen, waar toehoorders op nieuwe ideeën komen, ervaringen kunnen delen of kunnen leren wat nieuwe games voor hen in de praktijk kunnen betekenen. Bovendien is het netwerken tussen de deelnemers tijdens de pauzes en na afloop van de dagen van groot belang voor de kennis uitwisseling.

Bijna zestig sprekers van over de hele wereld geven in elf verschillende workshops hun visie op verschillende terreinen. Die terreinen betreffen onder meer cognitieve en curatieve processen, kindergeneeskunde, gedragsveranderingen en therapietrouw. Maar ook juridische, financiële en zakelijke onderwerpen met betrekking tot applied games komen aan de orde waaronder funding en intellectueel eigendom.

Bijzondere sprekers zijn onder meer:

 • Robert Pratten, de kracht van Transmedia Storytelling en een mogelijke toekomst waarin de gehele wereld om ons heen ontworpen is om belevenissen te creëren
 •  

  Amy Robinson, die door middel van crowdsourcing bezig is de functie van de hersenen beter in kaart te brengen
 •  

  Bertalan Meskó, “medical futurist” presenteert zijn nieuwste boek ‘The Guide to the Future of Medicine’.
 • Homero Rivas, directeur innovatieve chirurgie van Stanford University, met de mysterieus getitelde presentatie: Will David beat Goliath in medical innovation?

Vanuit Nederland zijn er sprekers van diverse Universiteiten, zoals onder meer Delft, Nijmegen, Amsterdam en Maastricht, in de workshops verweven met game designers en ervaring deskundigen. De volledige line up is te vinden op de website.

Voor wie?
Voor al die mensen die op eniger wijze betrokken zijn bij de innovatieve of dagelijkse processen in de zorg- en welzijn sector, die bij de overheid of bij zorgverzekeraars werkzaam zijn, of op andere manier geïnteresseerd zijn in applied games is Games for Health Europe de unieke gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen, nieuwe ideeën op te doen of kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen.

Registratie
Registreer voor 15 oktober met de promotie code, GFHEU2014 en u ontvangt 20% korting op de registratie fee.