30 maart 2010

3D project organiseert workshop innovatiementaliteit nieuwsmedia

Datum & tijd

2010-03-30 14:30:00

De journalistiek bevindt zich in een onzekere overgangsfase, om te kunnen overleven in het nieuwe journalistieke landschap is innovatie noodzakelijk. Veelgehoorde kritiek is dat de journalistiek niet innoveert. Sommige critici vragen zich zelfs af of de nieuwsmedia in het algemeen, en kranten in het bijzonder, wel kunnen innoveren. Naar aanleiding van deze discussie organiseert het 3D project een workshop over de innovatiementaliteit van de Nederlandse nieuwsmedia.

TNO heeft de afgelopen maanden verkenning uitgevoerd naar de innovatiementaliteit in de Nederlandse nieuwsmedia en hun innovatie prestaties. Waar gaat het goed met innoveren en waar lopen organisaties vast? En waar ligt dat dan aan? Tijdens deze workshop zullen de kansen en knelpunten  in het innovatieproces binnen media ondernemingen in kaart worden gebracht. Daarnaast wordt geanalyseerd welke stappen gezet zouden moeten worden om bestaande weerstanden te doorbreken. Door het aanreiken van en discussiëren over deze inzichten, worden journalistieke organisaties in staat gesteld op een vernieuwende manier na te denken over hun positie in het veld en de manier waarop ze omgaan met innovatie.

  • Datum: 30 maart 2010
  • Tijd: 13.30-17.00
  • Locatie: Utrecht (wordt nog bekend gemaakt)
  • Doelgroep: Management, nieuwsproducenten
  • Kosten: voor deelnemers aan de 3D community is de workshop gratis toegankelijk. Externe deelnemers betalen €75 euro.      


Programma

  • Inleiding door voorzitter Valerie Frissen, uitleg van de opzet van het onderzoek en de workshop
  • Valerie Frisse en Mijke Slot over onderzoeksresultaten verkenning innovatiementaliteit in de media
  • Lucy Küng over Innovation Mentality met concrete tips voor strategisch mediamanagement op het gebied van innovatie
  • Interactieve sessie om de innovatiementaliteit van media ondernemingen te verbeteren

Kijk hier voor meer informatie en inschrijven.

Over het 3D project

Het 3D-project is een innovatieplatform voor de Nederlandse media. Het project kent een drietal kernactiviteiten: strategische visieontwikkeling, het uitvoeren van gebruikerstests naar nieuwe formats en het definiëren van businessmodellen voor e-publishing. Reeds diverse media (landelijke, regionale dagbladen, opiniebladen, omroepen) hebben zich aangesloten bij dit project. Geïnteresseerden in het 3D project en de workshops vinden op www.dailydigitaldesign.com meer informatie.