25 september 2014

12e Big Data MKB-Café: Big Data en Visualisatie

Tickets €0,-

Datum & tijd

2014-09-25 12:30:00

Big Data Value Center Almere

Het Big Data Value Center Almere nodigt u in samenwerking met Kamer van Koophandel uit om op donderdag 25 september deel te nemen aan het Big Data Café: een bijeenkomst gericht op het MKB over Big Data en Visualisatie. De bijeenkomst wordt gehouden in het Big Data Value Center in Almere, waar gewerkt wordt aan concrete toepassingen van Big Data. Tijdens drie pitches wordt geshowd hoe je als MKB aan de slag kan met Visualitatie van Big Data en er is gelegenheid tot het onderling delen van kennis en ervaringen.

De waarde van Big Data

Data levert (meer)waarde op wanneer je er slimme dingen mee kunt doen. Big Data is een nieuwe natuurlijke hulpbron geworden, die we met behulp van geavanceerde analytische software en visualisatie kunnen interpreteren om te komen tot een slimmere wereld met talrijke kansen om daar geld mee te verdienen. Niet alleen voor grote bedrijven maar vooral ook voor het MKB. Het gaat om kennis, kunde en kassa. Met de inzet van analyse en visualisatie van Big Data is het mogelijk patronen in data bloot te leggen, combinaties te maken die op individueel niveau niet mogelijk zijn, campagnes te analyseren etc. Big Data geeft inzicht vragen vanuit de markt, leidt tot het ontdekken van nieuwe waardevolle producten, optimalisatie van dienstverlening en geeft inzichten in de eigen doelgroepen. Hoe kunnen organisaties snel reageren op signalen uit de markt? Hoe verhoog je klantloyaliteit? Hoe speel je snel in op behoeften van klanten? Toepassingen van Big Data zijn grenzeloos en eindeloos.

Programma:

14.30 Inloop

15.00 - Start met een presentatie over de actuele ontwikkelingen rond het Big Data Value Center Almere.

Dan volgen 3 sessies hoe je MKB aan de slag kan met Visualisatie van Big Data. Sprekers worden binnenkort via onze site bekend gemaakt.


16:20u - Speeddates en netwerkborrel. 

U kunt deelnemen aan speeddates waarin ondernemers elkaar kunnen helpen en versterken door het delen van kennis en door samenwerking.

17:00 - Afsluiting met een netwerkborrel.

Na afloop van deze bijeenkomst heeft u kennis gemaakt met de kansen en mogelijkheden van hoe het MKB aan de slag kan met Big Data en Visualisatie. U heeft inzicht gekregen in een innovatieve aanpak hoe u waardevolle meerwaarde voor uw bedrijf of klanten van uw bedrijf kunt creëren.

Inschrijven

Via dit aanmeldformulier kunnen u en collega ondernemers uit uw netwerk zich inschrijven. Dit kan tot en met 23 september. Wees er tijdig bij, gelet op eerdere sessies over visualisatie verwacht de organisatie veel belangstelling.