De Week van Duurzaamheid: Omroep MAX

"Twee programma’s van Omroep MAX zijn bekroond met een keurmerk voor duurzame mediaproducties."

Dit jaar zijn twee programma’s van Omroep MAX bekroond met een ALBERT-certificaat: ‘Van onschatbare waarde’ en ‘Nederland in beweging.’ Bij dat laatste programma heeft Kelly van der Laan als productieleider de aanvraag ingediend voor het certificaat. Een ALBERT-certificaat laat zien dat de omroep bij het produceren van programma’s rekening houdt met het klimaat. 

Hoe werkt een aanvraag voor een ALBERT-certificaat precies?

“Om in aanmerking te komen voor zo’n mooi certificaat moet je een uitgebreide lijst aan productiegegevens invullen. Aan de hand daarvan wordt berekend wat de CO₂-uitstoot is van de gehele productie. Het is de bedoeling dat die CO₂-neutraal is of dat de geproduceerde uitstoot gecompenseerd wordt. Bij mijn aanvraag kreeg ik allerlei controlevragen over de productie die ik moest beantwoorden met bewijsstukken. Bijvoorbeeld het indienen van een ‘groen memo’, waarin we laten zien welke groene maatregelen we hebben genomen tijdens de productie. Hierin staat bijvoorbeeld dat we zoveel mogelijk samenwerken met lokale bedrijven, binnen een straal van 60 kilometer. Ook de lunches die we verzorgen moeten voldoen aan de Albert richtlijnen. Dit jaar hebben we vaker gezorgd voor vegetarische of veganistische broodjes of maaltijden. Zo nemen we allemaal kleine stapjes die bij elkaar genomen zorgen dat we onze CO₂uitstoot zo laag mogelijk kunnen houden. Met de productie van ‘Nederland in beweging’ én ‘Van onschatbare waarde’ is dat ons heel goed gelukt en daar zijn we heel trots op.”

Wat zijn jullie ambities verder op het gebied van duurzaamheid?

,,We willen volgend jaar voor nog meer producties een aanvraag indienen bij ALBERT. Het idee is om ‘MAX Geheugentrainer’ en ‘Met het mes op tafel’ te certificeren. Vanwege de tijdsinvestering die het kost hebben we dat tot nu toe niet gedaan, maar het is geen onwil. We willen het heel graag beter doen. Uiteraard zijn we intern ook actief bezig met het scheiden van afval en het recyclen van blikjes en flesjes. En een aantal jaar terug zijn alle lampen binnen het omroep MAX gebouw al vervangen voor ledverlichting. We gaan de komende tijd dus gewoon doorpakken!”

Lees hier de andere artikelen van De Week van Duurzaamheid