De Week van Duurzaamheid: NPO

"NPO gaat de ecologische impact van alle omroepen in kaart brengen om de CO₂-voetafruk te verkleinen."

Als publieke organisatie vind de NPO het belangrijk verantwoordelijkheid te nemen rondom het thema duurzaamheid. Ze hebben daarom al grote stappen gezet op het gebied van bedrijfsvoering, programmering en distributie. Koen Parren (Adviseur Strategie NPO) heeft een coördinerende rol rondom de verschillende duurzaamheidsinitiatieven en vertelt ons hierover. 

Waar ligt voor jullie de focus op rondom het thema duurzaamheid?

“Een belangrijk punt voor ons is natuurlijk het maken van programma’s. Dat wordt door alle omroepen gedaan. De ALBERT-certificering speelt daarbij een belangrijke rol. Die krijg je toegekend als programma’s op duurzame wijze geproduceerd zijn. Gelukkig zijn de omroepen allemaal gemotiveerd om te verduurzamen, maar we kunnen ze vanuit de NPO daarin natuurlijk niks opleggen.

Wat we wel kunnen doen is de gehele CO2-uitstoot in kaart brengen. Dat gaan we doen door een nulmeting bij alle omroepen te coördineren. Hierdoor krijgen we ook een beeld van de verschillen tussen de omroepen. Waar zit het zwaartepunt per mediaspeler? Je kan je voorstellen dat de CO2-uitstoot anders ligt bij de NOS, waar veel buitenlandse correspondenten en onderzoeksjournalisten aan het werk zijn, dan bij een kleine omroep zoals Omroep Zwart. Door de nulmeting vanuit een centraal punt te coördineren kunnen we precies zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Aan de hand van de resultaten gaan we in overleg met de verschillende omroepen targets stellen om uitstoot te reduceren.”

Hoe proberen jullie als NPO verder te verduurzamen?

“In ons gebouw op het Media Park hebben we de nodige veranderingen doorgevoerd. We hebben 416 zonnepanelen op het dak liggen en maken gebruik van duurzame Europese windenergie. Ook hebben we energiezuinige klimaatinstallaties en adaptieve ledverlichting aangebracht. Het video publicatieplatform NPO Start draait op vele servers en dat kostte veel energie. Inmiddels hebben we deze servers extreem weten te vergroenen. Uiteraard proberen we medewerkers ook te stimuleren een steentje bij te dragen. De reiskostenvergoeding is auto-onvriendelijk gemaakt. Zo hopen we dat medewerkers gebruik gaan maken van het fietsplan of elektrische leaseauto’s. Een ander belangrijk onderdeel van duurzaamheid bij de NPO zit in onze programmering. Hoe brengen we het onderwerp over naar onze doelgroep?”

De tijdelijke klimaatprogrammering is daar een mooi voorbeeld van?

“Tijdens de Nationale Klimaatweek van 30 oktober t/m 5 november wordt er inderdaad veel meer aandacht besteed aan dit onderwerp. In verschillende promo’s zullen duurzaamheid en klimaat een grote rol spelen. Ook zijn er die week vele programma’s te zien over duurzaamheid en klimaat. Dat is dan ook de rol van de publieke omroep. Niet alleen het verduurzamen van het maakproces van de programma’s maar ook het informeren van het publiek over het klimaat. Wat speelt er in de wereld en wat kan ons publiek zelf doen om haar steentje bij te dragen? In de Klimaatweek zullen die vragen herhaaldelijk beantwoord worden.”

Lees hier de andere artikelen van De Week van Duurzaamheid