De Week van Duurzaamheid: ITV

"Door ‘Planet Placement‘ besteedt ITV op subtiele wijze aandacht aan het klimaat en duurzaamheid in hun programma’s."

Bij ITV staat duurzaamheid dusdanig hoog op de agenda dat ze er een speciale functie voor hebben gecreëerd. Lynn Scheidegger is begin 2021 aangesteld als projectmanager Green. In die twee jaar zijn er onder leiding van Lynn al veel stappen gezet richting het uiteindelijke doel van ITV om CO2-neutraal te zijn in 2030.

Vertel eens, wat jullie bij ITV allemaal rondom duurzaamheid?

“We zijn al een tijdje heel bewust bezig met Planet Placement. Dat houdt in dat we op subtiele wijze – soms ook minder subtiel – aandacht geven aan het klimaat en duurzaamheid in onze programma’s. Bijvoorbeeld door een vraag over het klimaat te stellen in een quizprogramma of een duurzaam onderwerp te kiezen voor een talkshow. We willen de invloed van onze content zo goed mogelijk gebruiken. Daarnaast zijn we intern bezig met het scheiden van ons afval. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar het ook op de juiste manier doen is zo makkelijk nog niet. Als een verkeerd theezakje in de GFT-bak gegooid wordt, dan mag dat officieel niet meegenomen worden. Nog niet iedereen is zich daarvan bewust, dus onze medewerkers moeten wat dat betreft soms opnieuw opgevoed worden. 

Op het gebied van producties kijken we naar de mogelijkheden om dingen op afstand te regelen in plaats van grote groepen naar het buitenland te laten vliegen. Technische innovaties zijn daarbij heel belangrijk. Bijvoorbeeld virtuele studio’s, maar ook een elektrische auto met een hogere actieradius waardoor we er langer mee kunnen rijden. Ook vind ik dat we bij elke productie moeten streven naar het behalen van een ALBERT-certificaat.”

Wat is een ALBERT-certificaat precies? 

“Een ALBERT-certificaat laat zien dat je bewust bezig bent met het verlagen van je footprint. Je vult een actielijst in met verschillende categorieën. Bijvoorbeeld het gebruik van ledverlichting, een accu in plaats van een dieselaggregaat etc. Hoe meer punten je scoort, hoe beter. We maken voor iedere productie een actieplan om de uitstoot zo laag mogelijk te houden. De uitstoot die we nog wel maken compenseren we ook via Albert. We kunnen met zo’n certificaat op onze aftiteling laten zien dat we duurzaam te werk zijn gegaan. Dat heeft veel waarde in onze branche.”

Hoe realistisch is jullie 2030 doelstelling?

“Het komt inderdaad al heel snel dichtbij en er moet nog veel gebeuren, maar het zal vanzelf versnellen. Dan ben ik ervan overtuigd dat we het halen. We hebben nog een enorme lijst aan actiepunten, maar verduurzamen is iets voor de lange adem. Daar is tijd voor nodig en het vraagt om verandering. Het is voor een organisatie belangrijk om ‘top-down’ de juiste instelling te hebben op dit vlak. Het management moet echt staan voor de ideeën. Als er een klimaat heerst van ‘dat doen we altijd zo hier en dat willen we graag behouden’ dan wordt het heel moeilijk. Gelukkig is dat bij ITV niet aan de orde en zijn we heel goed bezig.”

Lees hier de andere artikelen van De Week van Duurzaamheid