De Week van Duurzaamheid: EMG

"EMG is actief bezig met het verbeteren van prestaties op milieugebied en heeft daarom een ISO 14001 certificaat gekregen."

Cristina Da Silva is facilitair manager bij EMG en houdt zich binnen de organisatie bezig met verduurzaming. Er gebeurt veel rondom het onderwerp, maar er is één aspect dat ze graag wil uitlichten. Het ISO 14001 certificaat dat EMG voor drie jaar in ontvangst heeft mogen nemen. 

Wat is een ISO 14001 certificaat? 

“ISO 14001 is een milieumanagementsysteem dat geschikt is voor organisaties die de aandacht voor milieuaspecten een vaste plaats geven in hun bedrijfsvoering. Het is gericht op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Wanneer je een certificaat krijgt toegekend laat je als bedrijf zien duurzaamheid serieus te nemen. We zijn heel blij met het certificaat. We hebben ons er vrijwillig voor aangemeld, puur om aan te tonen dat we op de goede weg zitten.” 

Hoe wordt getoetst of jullie aan de voorwaarden voldoen?

“Er komt een auditor van ISO 14001 bij ons langs. We lopen dan letterlijk een rondje met ze door het gebouw. Alles wordt gecontroleerd. Als eerst wordt er gekeken of de regelgeving vanuit de overheid nageleefd wordt. Staat er de brandslang op de juiste plek? Zijn er gevaarlijke stoffen en hoe wordt daar vervolgens mee omgegaan? Dat lijken kleine dingen, maar kunnen allemaal belastend kunnen zijn voor het milieu. Dus dat moet goed worden nagetrokken. Ook wordt er gekeken hoe wij omgaan met ons woon-werkverkeer, bekijken ze onze verlichting (led inclusief sensoren) en spreken we onze intenties uit voor het komende jaar zodat deze gemonitord kunnen worden. Uiteindelijk wordt er een optelsom gemaakt en komt er een positief of negatief resultaat. We zijn heel trots dat we dit jaar een hercertificering hebben gekregen.”

Wat zijn jullie duurzaamheidsambities voor de komende jaren?

“De bedoeling is om jaarlijks verbetering te wensen en te realiseren. Dat wordt ook gecheckt door ISO 14001 met een tussentijdse controle. ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’ is de belofte. En juist op datgene wat je zegt wordt gecontroleerd. Voor aankomend jaar willen we bijvoorbeeld kijken naar de mogelijkheden om gebruik te maken van toiletpapier dat is gerecycled uit oude handdoekjes. Ook onderzoeken we of het mogelijk is onze schoonmaakmiddelen te vervangen door ozonwater.”

Lees hier de andere artikelen van De Week van Duurzaamheid