XR-lab: Het nieuwe leren

XR-lab is een publiek private samenwerking (PPS) tussen onderwijs, bedrijven en overheidsinstellingen. Het is van oorsprong opgestart onder de naam TAKE 5. XR-lab wordt aangestuurd door het ROC van Amsterdam, MBO College Hilversum. Dit doen zij in nauwe samenwerking met het Mediacollege Amsterdam en Media Perspectives.

XR-Lab

XR-lab stelt het beroepsonderwijs in staat om sneller en beter in te spelen op de snel veranderende AV/ICT-arbeidsmarkt. De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van innovatieve vormen van (hybride) onderwijs. Hierin is nauwe samenwerking met bedrijven erg belangrijk. Met de expertise van deze bedrijven kan er in contextrijke leeromgevingen onderwezen worden. Op deze manier wordt er proactief ingespeeld op de technologische- en digitale veranderingen in de markt.

Daarnaast heeft XR-lab een sterke focus op een breed netwerk van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Het is van belang om de partijen die (pro)actief bezig met het laten landen van crossmedia ontwikkeling te verbinden.

De ‘X’ in XR-lab staat ook voor de zoektocht naar het onbekende. Hiermee bedoelen we het zoeken naar nieuwe mogelijkheden die technologie biedt. In thema’s als ‘het nieuwe maken’ en ‘het nieuwe kijken’ staat dit centraal.

Het nieuwe leren van Media Perspectives

Naast de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden van de technologie, zoeken we ook naar nieuwe vormen van leren. Vanuit Media Perspectives wordt er in samenwerking met het Mediacollege Amsterdam en het ROC van AmsterdamMBO college Hilversum onderzocht welke nieuwe vormen van onderwijs aansluiting mogelijk zijn binnen deze onderwijsinstellingen.

Wij starten onze zoektocht bij de professionalisering van MBO-docenten en kijken hierbij naar op maat gemaakte professionaliseringstrajecten. De trajecten bestaan uit bijvoorbeeld workshops, masterclasses, coaching en docent-on-the-job trajecten. Doordat de leeractiviteiten zijn aangepast aan de verschillende docenten, faciliteren wij deze docenten in het up-to-date houden van hun kennis en vaardigheden.

De activiteiten die wij aanbieden zijn bijvoorbeeld:

  • MediaBooster Immersive
  • Masterclass what’s in the future
  • Workshop XR
  • MediaBooster Personal branding