21 november 2019

Storytelling

Geen tot weinig ervaring
Inschrijven € 1195 (vrij van btw)

Partneraanbod

Aangeboden door onze partner Hogeschool Utrecht.

Locatie

Koningsbergerstraat 9 Utrecht

Deelnemers

Maximaal 12 deelnemers

Storytelling is bewitching “the modernmind ”, aldus Christian Salmon(2011).

In elke organisatie, gemeenschap en familie zwerven verhalen, roddels, mythes, tegenverhalen, corporate stories en andere narratieven. Wat betekenen die verhalen? Wat bewerkstelligen ze? Het antwoord op die vragen vergt vaak veelvuldig vallen en opstaan. 

In de communicatiepraktijk zetten we verhalen altijd bewust of onbe- wust in. Maar wat deze verhalen nu precies doen en hoe je beweging krijgt door storytelling is vaak een trial en error. Deze cursus maakt daaraan een einde.

U leert over het verhaal als medium: de functie, de rol en het effect van story en storytelling. Als u dit duidelijk hebt, ziet u hoe storytelling mensen helpt mobiliseren. En hoe u een volkomen natuurlijk fenomeen als verhalen vertellen kunt toepas- sen in de communicatiepraktijk, in transities en verandertrajecten.

Wat u leert

In deze cursus krijgt u inzicht in het verhalenlandschap, het storytellinglandschap en het effect van storytelling in sociale netwerken. We werken aan het strategische verhaal, de corporate story en hoe dat past in de organisatie- en communicatiedoelen.

U werkt aan de inhoud van zo’n verhaal, aan de dynamiek van ‘organizational storytelling’, framing en diverse verhaaltechnieken. U leert daarmee een pakkend verhaal construeren. Of co-creëren met bestuur, management en medewerkers.

Lesmethode

Gedurende de cursus werkt u in een digitale leeromgeving, die er op is ingericht om u uw individuele leerdoelen te laten bereiken. U vindt veel multimediaal en crossmediaal materiaal in casus en literatuur.

De lessen bestaan voor een groot deel uit interactieve workshops en expert meetings met de docent. Tussen de lessen zijn intervisiesessies met samengestelde leergroepjes mogelijk.

U werkt deels individueel en deels in leergroepen aan een eindproduct, dat deel uitmaakt van de beoordeling en toekenning van studiepunten.

Meer informatie en inschrijven vindt u op de website van de Hogeschool Utrecht.

Iedereen die veranderingen krachtig wil helpen doorvoeren, draagvlak wil creëren en verandering wil communiceren, zowel binnen de eigen organisatie als in contacten met klanten, opdrachtgevers, kiezers, burgers, etc. Vanuit communicatie, leiderschap, veranderingen, marketing,  consultancy of politiek. Hoe meer variatie, hoe boeiender de cursus!

 

 

In 8 bijeenkomsten maken we u eerst wegwijs in het storytelling- landschap. Daarna komt elke stap van doel, strategie, (richten), tactiek (inrichten) en uitvoering (verrichten) aan de orde. Met input en op- drachten uit uw eigen praktijk .

De bijeenkomsten zijn als volgt opgebouwd:

  • het storytelling landschap
  • strategie: Storytelling in de communicatiestrategie
  • tactiek: Toepassingenvan storytelling
  • close the Gap: verbindingen, bridging en bonding
  • verspreiden van verhalen; sociale netwerken, media en socialmedia
  • uitvoering: toepassen en cocreatie vanverhalen
  • presenteren en toets
  • evaluatie en clinic