Cursus Storytelling HU
3 maart 2021

NT2: Nederlands schrijven voor professionals (online)

Geen tot weinig ervaring
Enige tot redelijke ervaring
Werkervaring speelt geen rol
Inschrijven € 975 (vrij van btw)

Schrijf jij op B1-niveau of hoger en wil je een flinke stap verder komen? In deze praktische cursus NT2: Nederlands schrijven voor professionals zet je nét die extra stap waardoor je teksten minder grammaticale fouten en woordkeuzefouten bevatten, en je uitdrukkingen correct toepast.

Naarmate je op een hoger taalniveau schrijft, worden je fouten kleiner en genuanceerder: native speakers kunnen soms moeilijk uitleggen waarom iets niet goed is en daardoor is het lastig je Nederlands nog verder te verbeteren,

Opleidingsinhoud

In deze online cursus van 10 lesavonden van 2 uur komen kwesties aan de orde die vaak voorkomen op jouw taalniveau, zoals de keuze van werkwoordstijden, de woordvolgorde binnen zinnen, gebruik van het woordje ‘er’, een passieve zin formuleren, etc.

Deze cursus is bedoeld oor iedereen die schrijft op B1-niveau en zich nog zou willen doorontwikkelen.

Grammatica/zinsbouw
1.    Perfectum en imperfectum van regelmatige en onregelmatige werkwoorden
2.    Woordvolgorde
3.    De passieve zinsconstructie
4.    Het relatief pronomen (dat, wat, waarmee, met wie)
5.    Reflexieve en scheidbare werkwoorden
6.    Gebruik van infinitieven (Wat heb jij zitten doen?, Misschien had ik me niet zo moeten aanstellen, etc.)

Vocabulaire
7.    Gebruik van er en daar in zinnen (ik heb er drie, ik ga ervan uit, er is geen melk meer) etc.
8.    Het personaal pronomen (subject, object, possessief, zelfstandig gebruik e.d.)
9.    Substantieven: pluralis, adjectieven, bijvoeglijk gebruik werkwoorden
10.    Preposities (voorzetsels) en vaste uitdrukkingen daarmee (naar aanleiding van, etc.)

Hogeschool Utrecht docent(en) onbekend
Hogeschool Utrecht docent(en) nog niet bekend

Klik op de link in het menu ‘Algemeen’ voor meer informatie.

24 september 2023
Er zijn nog geen reviews