Leiderschapscoaching

Geen tot weinig ervaring
Werkervaring speelt geen rol
Veel ervaring
Enige tot redelijke ervaring
Inschrijven € 900,- (excl. BTW)

Een leidinggevende acteert altijd in een krachtenveld tussen medewerkers, directie, andere afdelingen en de verwachtingen van klanten en zit ook vaak middenin een organisatieverandering waar hij/zij leiding aan moet geven. Dat betekent dat een leidinggevende andere coachvragen heeft, maar ook een andere manier van coachen vraagt. Om deze reden bieden wij leiderschapscoaching aan.

Combinatie-aanpak

Een leidinggevende zal regelmatig te maken hebben met spanning tussen wat medewerkers van hem verlangen en welke eisen er door de organisatie worden gesteld. Inzicht geven in hoe iemand omgaat in dit spanningsveld is een belangrijk doel van leiderschapscoaching. Leiderschapscoaching zal daarom altijd een combinatie bevatten van:

  • Persoonlijk leiderschap: hoe reageer jij op lastige situaties? Wat zijn jouw belemmeringen? En waar liggen jouw drijfveren en waarden?
  • Inzicht in de rol en positie van jou als leidinggevende. Welke dynamiek speelt er in de organisatie waar jij mee te maken hebt? Welke veranderingen en ‘onderstroom’ zijn aanwezig in de organisatie? Welke opdracht en doelen heb jij te behalen? En hoe lukt dat met deze medewerkers?

Vooraf aan het coachtraject wordt gevraagd welke leervragen je hebt, zodat bepaalde thema’s duidelijk worden.

Voorbeelden van thema’s/onderwerpen

  • Performance management: de gesprekscyclus (beoordelings-, functionerings-, plannings- en ontwikkelgesprekken), coachingsgesprekken, feedbackgesprekken.|
  • Stijl van leidinggeven: veelal merken leidinggevenden dat ze een eigen stijl hebben ontwikkeld, maar dat hier weinig stijlflexibiliteit in zit.
  • Inzicht in de organisatiedynamiek: welke veranderingen en organisatiedoelstellingen komen er op een leidinggevende af? Hoe ga je daarmee om? Hoe krijg je jouw medewerkers daarin mee?
  • Samenwerken in je team: als leidinggevenden ben je veelal ook leidinggevende aan jouw team. Hoe zorg je ervoor dat teamleden goed met elkaar samenwerken en er een gemeenschappelijk doel ontstaat?

 

Voor alle professionals met een leidinggevende functie die behoefte hebben aan coaching op dit gebied.

Dit traject bestaat uit 6 gesprekken die de volgende onderdelen bevatten:

Intakegesprek

Het eerste gesprek is een intakegesprek. Tijdens dit gesprek verken je wat de coachvraag is, waar je tegenaan loopt en wat je verwacht van leiderschapscoaching. Daarnaast maken de coach en de coachee kennis met elkaar.

Plan van aanpak

Na dit intakegesprek wordt een plan van aanpak opgesteld waarin beschreven wordt wat de coachvraag is en hoe er gewerkt gaat worden. Op basis van dit plan van aanpak wordt door de coachee het besluit genomen om wel/niet met elkaar verder te gaan, de kosten worden daarna ook pas in rekening gebracht. Mocht een coachee niet verder gaan, dan kan het traject kosteloos geannuleerd worden.

Coachgesprekken

Na het intakegesprek zijn er vijf coachgesprekken. Tijdens het intakegesprek en in het plan van aanpak is besproken hoe deze worden ingevuld.

Wat er wordt besproken tijdens de coachgesprekken en in het plan van aanpak staat is vertrouwelijk en kan alleen met een organisatie of leidinggevende worden gedeeld wanneer de coachee toestemming geeft.

Coach Casper Hoorn
Coach Casper Hoorn

Ik ben Casper Hoorn, arbeids- en organisatiepsycholoog, en begeleid, coach en train al ruim 16 jaar studenten, talenten, leidinggevenden en professionals in hun ontwikkeling. Met veel passie help ik organisaties en medewerkers hun kwaliteiten en drijfveren te ontdekken en te realiseren. Ik doe dat aan de ene kant op een pragmatische, doelgerichte en oplossingsgerichte manier, aan de andere kant heb ik oog voor de onderstroom in de persoon of de organisatie waar iemand werkt. In ons werk wordt er voortdurend gevraagd onszelf aan te passen en te voldoen aan de verwachtingen, soms raken we hierdoor verwijderd van wie we zijn en waar we goed in zijn. Het is een hele kunst dicht bij jezelf te blijven en tegelijkertijd te voldoen aan de vele verwachtingen van je omgeving. Coaching helpt je beter te snappen wat er bij jou of je omgeving gebeurt, om minder vanuit je belemmeringen en meer vanuit je kracht te kunnen handelen.

Coach Claire Becking
Coach Claire Becking

Ik ben Claire Becking, arbeids- en organisatiepsycholoog, en werk al ruim 25 jaar op het snijvlak van persoonlijke-,team- en organisatieontwikkeling in zowel profit- als non-profit organisaties. Met veel passie help ik organisaties en medewerkers hun ambities waar te maken vanuit kracht, verbinding en wendbaarheid. Veel mensen ervaren de wereld als te snel, te onvoorspelbaar, te veeleisend en vragen zich af hoe hiermee om te gaan. Hoe zorg je dat je geen speelbal wordt, maar de regisseur van jouw (werk)leven en vitaal en in balans je werk kan blijven doen? Meer dan ooit is psychologische flexibiliteit van belang om de toekomst wendbaar en weerbaar tegemoet te kunnen treden. Vanuit commitment aan wat werkelijk waardevol voor jou is in jouw werk- en privéleven help ik je om meer regie te nemen over jezelf en jouw omgeving.

 

1 april 2020
Er zijn nog geen reviews