1 februari 2019

De communicatieve organisatie

Inschrijven € 1150 (vrij van btw)

Aangeboden door onze partner Hogeschool Utrecht.

Buiten winnen is binnen beginnen: een oneliner met diepgang.

Ken je dat? Dat je weet dat het gedrag van je collega’s cruciaal is om een project tot een succes te maken of om een sluimerend issue niet te laten ontploffen? Dat je van alles probeert om dat gedrag te beïnvloeden maar het graag slimmer en planmatiger aanpakt zodat je ook op langere termijn profijt hebt van je inspanning?

Steeds meer communicatieprofessionals zien ‘Het communicatiever maken van de organisatie’ als een van hun taken. Het gaat om een verschuiving van focus: van veel zelf communiceren naar het faciliteren en ondersteunen van het gecommuniceer van je collega’s. Goede interne communicatie is een sleutel om dat te bereiken. Zo raken mensen steviger verbonden met de doelen, met de ‘why’ van de organisatie. Succesvolle organisaties investeren daarom in de betrokkenheid en motivatie van medewerkers. Met goede interne communicatie maak je dus het verschil. Betrokkenheid en actieve participatie van medewerkers is nu een nog belangrijkere succesfactor dan het altijd al was.

 

Wat je leert

Een verandering binnen een organisatie komt niet vanzelf tot stand: interne communicatie is daarbij een onmisbare pijler. Veel draait om de juiste verantwoordelijkheid die  je als communicatie professional op je neemt. En de wijze waarop je die vervult. Maar je leert ook hoe je de andere spelers in de organisatie hun rol beter of strategischer leert op te pakken. We gebruiken theorieën over organisatieverandering, cultuur en organisatie-identiteit. We bespreken de inzet van middelen en nieuwe media.

Het accent van de cursus ligt op de toepasbaarheid in je eigen praktijksituatie. Je analyseert de eigen situatie, formuleert verbetervoorstellen en ontwikkelt zo gaandeweg je eigen actieplan.

En dat omvat meer dan alleen het inzetten van een aantal communicatiemiddelen! Kennismaken met verschillende werkvormen, oefeningen, feedback en reflectie in de groep en met de docent helpen je duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde van interne communicatie is in de organisatie.

Eén plus één is hier meer dan twee. Gezamenlijke doelen, passies en identiteiten zorgen voor meer effectiviteit. Is dat niet het geval, dan kunnen fusies, privatisering of reorganisaties desastreuze gevolgen hebben voor de prestaties van organisaties. Zonder effectieve interne communicatie door de medewerkers verlopen organisatieveranderingen zelden of nooit succesvol.

Maar wat is de rol daar in voor communicatie professionals? En wat is de rol van de andere interne spelers? Wat mogen we wel en wat niet van ze verwachten? Wat is ieders bijdrage aan de gewenste, vitale bedrijfscultuur? En met welke tools kunnen communicatieprofessionals hun collega’s toerusten?

Meer informatie en inschrijven vindt u op de website van de Hogeschool Utrecht.

Communicatiemanagers en adviseurs die verdieping zoeken op het gebied van interne communicatie. Zij zijn betrokken bij het opzetten en verbeteren van het interne communicatiebeleid, staan aan de lat voor de communicatie  bij veranderingen en zijn adviseur van het management op strategischniveau.

 

De onderdelen die aan bod komen zijn:

  • organisatie-kenmerken, de bovenstroom én de onderstroom;
  • wat speelt er in een veranderende organisatie?;
  • zicht op interne spelers, hun belangen en mogelijkheden voor ondersteuning met interne communicatie;
  • analyse van de veranderopgave, mate van invloed van spelers en procesontwerp;
  • internal branding: van merkwaarden naar gedrag;