29 januari 2019

Communicatie & Interactie

Aangeboden door onze partner Hogeschool Utrecht.

Online en offline in gesprek met de omgeving

Voor effectieve communicatie is het zinvol aan te sluiten bij gesprekken in de samenleving. Hierbij is  het niet alleen belangrijk rekening te houden met de inhoud van die gesprekken, maar ook met de manier waarop zo’n gesprek ver- loopt en de effecten van bepaalde uitspraken. In de cursus ‘het gesprek’ staan we hierbij stil en benadrukken we het belang van gesprekken in het publieke domein. De dagelijkse omgeving van mensen vormt daarbij het uitgangspunt. We kijken naar gesprekken tussen burgers en organisaties, maar ook naar gesprekken tussen burgers onderling. Ook deze gesprekken geven organisaties inzicht in wat belangrijk is voor stakeholders en welke impact bepaalde uitspraken hebben. Kortom: zaken waar je als organisatie iets mee moet. Wat is het vraagstuk en hoe wordt dat besproken? Wanneer een gemeente bijvoorbeeld een vergunning overweegt voor een nieuwe coffeeshop, kunnen de gesprekken die daarover gaande zijn tussenburgers (bijvoorbeeld op een bijeenkomst in het gemeentehuis, of op de lokale Facebookpagina) inzicht geven in hun zorgen. Denkbaar is bijvoorbeeld dat burgers in een dergelijk gesprek hun positie als bezorgde ouders benadrukken. Deze inzichten kunnen dan de basis vormen voor het formuleren van een kansrijke communicatie strategie.

In de cursus maak je onder meer kennis met de onderzoeksmethode discoursanalyse. Discoursanalyse staat voor een bijzondere manier van kijken naar communicatie, en dan met name het gesprek. Vaak staat bij communicatieonderzoek/analyse centraal wat mensen ergens van vinden. Bij discoursanalyse echter is er speciale aandacht voor de wijze waarop mensen, in gesprek, met elkaar dingen met taal doen. In plaats van alleen zoeken naar de mening van mensen geeft discoursanalyse je inzicht in de wijze waarop mensen hun ideeën en gedragingen verwoorden in relatie tot anderen. Centraal staat de vraag welke effecten sprekers al dan niet bewust nastreven met  hun woorden.

Tijdens de cursus geven we je inzicht in het proces dat bij een volledige discoursanalyse wordt doorlopen. Van probleem, naar de aanpak, naar de analyse, de resultaten, en de vertaling naar een communicatiestrategie. Ook leer je zelf te kijken met de DiscoursAnalytische Bril (DAB). Diverse professionals uit de praktijk leveren een belangrijke bijdrage aan de cursus. Zo word je onder andere meegenomen in de monitoring van gesprek- ken op sociale media. De cursus stelt je in staat onderbouwde keuzes te maken bij het ontwikkelen en de uitvoering van bijeenkomsten met burgers.

Meer informatie en inschrijven vindt u op de website van de Hogeschool Utrecht.

De post-bachelorcursus bestaat uit zes onderdelen:

  • Kennismaking met ‘het gesprek’
  • Niet meer, maar betere gesprekken
  • Het online gesprekmonitoren
  • Discoursanalyse
  • Discours Analytische BrilCrises
  • Discours Analytische BrilEnergy
  • Blog