Media en cultuursector zetten zich in voor het klimaat

Do It Now (Sing for the Climate), Big Yellow Taxi (Joni Mitchell) en Earth Song (Micheal Jackson). Wat hebben deze…