Jongeren en de media: het dilemma van de 3 B’s

Het Bereiken, Boeien en Binden van jongere generaties is een harde noot gebleken om te kraken. Al jaren breekt de…