Praktijkvoorbeelden deelnemende partijen intentieverklaring

<Terug

Lees hieronder een aantal voorbeelden van de wijze waarop de deelnemende organisaties omgaan met het gebruik van Kunstmatige Intelligentie.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

 • Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid onderzoekt in het Cultural AI Lab, waar de output van KI bias met zich mee kan brengen, hoe die terug te dringen en hoe een veelheid aan perspectieven op de collecties kan worden gestimuleerd.
 • Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid participeert actief in onderzoek rond algoritmiek en het verantwoord en transparant gebruik van kunstmatige intelligentie in mediatoepassingen zoals personalisatie, aanbevelingen doen en mens-machine interactie.
 • Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid toetst KI technologie in samenwerking met onderzoekers en het bredere Media- en Erfgoedveld, bijvoorbeeld vanuit de ‘responsible AI’ onderzoeksrichting.

NPO

 • NPO ontwikkelt aanbevelingsalgoritmes waarbij onze publieke waarden zoals het stimuleren van een divers media-aanbod centraal staan.
 • NPO initieert en participeert samen met kennisinstellingen in onderzoek naar pluriforme aanbevelingen om het bekijken en beluisteren van een meer divers media-aanbod te stimuleren.

RTL Nederland

 • RTL deelt openlijk hoe zij KI inzetten en de beperkingen die deze technologie met zich meebrengt door middel van onder andere presentaties, afstudeeronderzoeken en gastcolleges.

United

 • Op dit moment wordt AI bij United vooral gebruikt binnen post productie, bijvoorbeeld om op een slimme manier video en spraak te interpreteren en geautomatiseerd te spotten/loggen.

Media Perspectives

 • Media Perspectives heeft in samenwerking met mediabedrijven en een aantal kennisinstituten, een overzicht van bestaande hulpmiddelen voor verantwoord KI gebruik opgesteld en openbaar gemaakt.

AVROTROS

 • Bij AVROTROS wordt er momenteel getest met AI om hun archief te metadateren.

Talpa Network

 • Talpa Network heeft een media-onderzoek met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs (NWO) lopen, met als doel nieuwe datagedreven proposities en strategieën te ontwikkelen om de consument relevante content te kunnen bieden. Verder heeft Talpa Network een heldere data governance waarbij er in de organisatie checks en balances zijn ingericht voor AI initiatieven.

NEP The Netherlands

 • NEP gebruikt kunstmatige intelligentie binnen de organisatie op verschillende manieren. Een manier die erg tot de verbeelding spreekt en ook tastbaar is, is het laten besturen van camera’s die gebruikt worden tijdens een live talkshow door middel van kunstmatige intelligentie. De kunstmatige intelligentie kan meerdere gezichten met bijbehorende ledenmaten herkennen en volgen via de pan zoom, en tilt mogelijkheden van de cameraopstellingen. Hierdoor is het mogelijk om volledige geautomatiseerde opnames natuurgetrouw te maken. Zelfs als de presentator langs verschillende deelnemers loopt en drukke handgebaren maakt, zal de kunstmatige intelligentie ervoor zorgdragen dat de presentator of deelnemers goed gevolgd en gekaderd in beeld komen.
 • NEP doet ook veel onderzoek naar het gebruik van kunstmatige intelligentie op het vlak van geautomatiseerde metadata en verrijking van beeldmateriaal. Door het trainen van de kunstmatige intelligentie wat ook wel “Deep Learning” genoemd wordt, is het mogelijk om voorwerpen en belangrijke momenten te herkennen en te beschrijven. NEP gebruikt dit bijvoorbeeld om automatisch hoogtepunten te kunnen detecteren en te beschrijven tijdens sportfeeds zoals goals, corners, blessures. Daarnaast ook voor het volledig automatisch creëren van clips met alle highlights van de betreffende wedstrijden.

Universiteit Utrecht

 • In de AI Labs werkt de Universiteit Utrecht met publieke en private organisaties en met andere kennisinstellingen aan maatschappelijke vraagstukken rond AI en Data Science.

Evangelische Omroep

 • Bij de EO wordt AI onder andere ingezet bij het herkennen van verbanden in niet persoonsgebonden metadata van media,  automatisch vertalen & ondertitelen en bij experimenten rondom deep fake.

NLZIET

 • Bij NLZIET wordt kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld gebruikt voor het doen van relevante aanbevelingen voor programma’s richting hun gebruikers.