Missie & visie

Media Perspectives is gedreven om een bijdrage te leveren aan de toekomst van de mediasector en het voortouw te nemen in de transformatie.

ton-van-mil

De mediasector is in transitie. Digitalisering heeft geleid tot structurele veranderingen in mediagedrag. Media Perspectives ziet fundamentele wijzigingen in de productie en distributie van content. Kennis van consumenten wordt steeds belangrijker om het aanbod aan te laten sluiten bij de behoeften van de consument, overal, op elk moment.

In plaats van schaarste en exclusiviteit zijn toegang tot publiek en consumentendata het nieuwe goud. De digitale transformatie heeft de waardeketen op zijn kop gezet.
Het speelveld wordt opnieuw bepaald. Grote platformen spelen een steeds dominantere rol omdat zij toegang tot en kennis van de consument hebben. Ook de vorming van machtsblokken rondom content (rechten rondom sport en entertainment) of distributie zorgen voor verschuivingen in de waardeketen. Kanteling in de waardeketen wordt zichtbaar door grote verschuivingen van advertentiegelden en de verdiencapaciteit van nieuwe en bestaande spelers.

In dit nieuwe speelveld is voor alle spelers in mediasector de uitdaging om relevant te blijven voor de consument. De productie van content, distributie, technologieën en verdienmodellen moeten aansluiten bij de nieuwe wensen, behoeften en mogelijkheden. Dat vraagt van partijen ook om de kennis en capaciteiten van hun medewerkers te ontwikkelen en nieuw talent aan te trekken.

 

 

Visie

In deze snel veranderende omgeving zijn partijen bezig met hun eigen uitdagingen ten aanzien van technologie, human resources en verdienmodellen. Maar wij geloven dat je (ook) de krachten moet bundelen om samen een bloeiende mediasector in Nederland te stimuleren.

Want een gezonde mediasector biedt economische kansen, werkgelegenheid en een basis voor onafhankelijke nieuwsvoorziening en culturele rijkdom. Wij denken dat er behoefte is aan een partij die het initiatief neemt, de mediatransformatie agendeert en het overzicht heeft op kansen en ontwikkelingen in de mediasector.

Onze missie

Media Perspectives neemt het initiatief om samen met alle relevante partijen toekomstperspectieven te ontwikkelen op een gezonde Nederlandse mediasector. Een sector die ons economische voorspoed, werkgelegenheid, technologische kennis en aanzien brengt maar ook een maatschappelijke rol van betekenis heeft.

Vanuit ons brede netwerk leggen we onmisbare verbindingen tussen business, kennis en talent en tussen alle partijen in de mediasector.