9 september 2014

TNO Workshop: Inclusive Design – ontwikkelen van ICT voor en met mensen met een verstandelijke beperking

Datum & tijd

2014-09-09 10:00:00

TNO Soesterberg

TNO publiceerde recent het rapport "Ontwerpen van gebruikersinterfaces voor cognitieve diversiteit: toegang tot audiovisuele content voor gebruikers met een verstandelijke berperking" over het project KING (Kan Ik Nu Goed), uitgevoerd met NTR en Siza. Op dinsdag 9 september deelt TNO tijdens de workshop  Inclusive Design - ontwikkelen van ICT voor en met mensen met een verstandelijke beperking de kennis uit dit rapport. Daarnaast zullen deelnemers (kennisinstellingen, zorginstellingen, belangenorganisaties en ICT leveranciers) onderling kennis uitwisselen en zullen er gepeild worden of er behoefte is aan het verder uitbouwen en toepassen van deze kennis.

Voor wie?

Het seminar is speciaal bedoeld voor bedrijven die ICT producten ontwikkelen voor of met mensen met een verstandelijke beperking, zorginstellingen, belangenorganisaties en kennisinstellingen.

Programma

12:00 Lunch en kennismarkt: Informele lunch met tentoonstelling van projecten, producten en demo’s van deelnemers.

12:30 Opening

12:35 Inclusive Design & resultaten project KING

  • Wat is inclusive design en wat doet TNO daarmee?
  • Richtlijnen voor user interface design en methoden van inclusive design voor mensen met een verstandelijke beperking .

13:15 Ervaringen, lessons learned en kennisvragen uit het veld

14:00 Pauze en vervolg kennismarkt

14:30 Workshop

  • In multidisciplinaire groepjes: Aan de hand van een concrete case over ontwikkeling van een ICT-dienst voor de doelgroep, inventariseren van kennisaanbod en –vragen die leven bij de betrokken partijen: kennisinstellingen, ICT leveranciers, zorginstellingen en belangenorganisaties.
  • Plenair: delen van groepsresultaten, komen tot gemeenschappelijke kennisbehoeften.

15:30 Samenwerking en vervolg (TNO)

  • Stimulerings- en samenwerkingsregelingen voor bedrijven, publieke instellingen en TNO.
  • Discussie over mogelijk samenwerkingsproject wat aansluit bij geïdentificeerde behoeften.

15:55 Afsluiting met uitreiking KING rapport.

16:00 Borrel

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een bericht te sturen naar Kim Kranenborg. Aanmelden kan tot 30 augustus 2014.

Denk ter voorbereiding op het workshopgedeelte alvast na over je mogelijke kennisaanbod en –vragen met betrekking tot het ontwikkelen van ICT-diensten voor mensen met een verstandelijke beperking. Denk aan: Welke informatie heb je te bieden en/of heb je nodig om een ICT-dienst te ontwikkelen? Hoe moet deze informatie beschikbaar gesteld worden?