30 september 2014

TECHNOLOGIE ZOEKT ONDERNEMER

Tickets Gratis,-

Datum & tijd

2014-09-30 11:30:00

Spant!

TNO-ers bruisen van de ideeën. Jaarlijks biedt TNO een aantal van haar productideeën aan in het TNO programma 'Technologie zoekt Ondernemer'dit jaar word het georganiseerd op dinsdag 30 september, de inschrijvingen hiervoor verlopen op 24 september. TNO zoekt hiervoor innovatieve ondernemers in het MKB, die perspectiefvolle productideeën van TNO verder willen ontwikkelen en commercialiseren. Deze ideeën zijn gebaseerd op onderzoeksresultaten van TNO en sluiten aan bij een maatschappelijk thema of een economische behoefte.

Een kleine terugblik van vorig jaar.

Het programma bestaat uit 2 fases:

  1. Een haalbaarheidsstudie rond een productidee: maximale bijdrage van TNO is € 32.500. Hiervan is € 7.500 ondersteuning door TNO, doorlooptijd 4 maanden;
  2. De verdere uitontwikkeling van het productidee tot product: maximale bijdrage van TNO is € 250.000. Hiervan is € 75.000 renteloos krediet en € 50.000 ondersteuning door TNO, doorlooptijd 1,5 jaar.

Beoordeling

In de verschillende fasen van dit programma werkt TNO samen met een externe beoordelingscommissie van de Technologiestichting STW. De TNO Raad van Bestuur beslist op basis van het advies van de commissie welke ondernemers (of groepen ondernemers) een opdracht krijgen voor de verdere ontwikkeling. Bij het toekennen van de ondersteuning richten wij ons met name op bedrijven die het product zelf kunnen produceren.