30 oktober 2013

Rabobank seminar: ‘Crowdfunding combineren met bankkrediet biedt perspectief voor MKB’

Datum & tijd

2013-10-30 19:00:00

Voor ondernemers kan crowdfunding een alternatief of aanvulling zijn op bankfinanciering. Soms blijkt een plan, dat niet van de grond lijkt te komen omdat de bank het als te risicovol beschouwt, wel degelijk realiseerbaar als een deel van de financiering wordt afgedekt met crowdfunding. Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen organiseert daarom een informatiebijeenkomst over Crowdfunding in combinatie met bankkrediet voor MKB.

Rabobank ziet dat steeds meer klanten verschillende financieringsbronnen naast elkaar benutten en zo een stevige financiële basis leggen voor de toekomst van hun onderneming. Daarom organiseren zij een informatieve avond ‘Crowdfunding combineren met bankkrediet biedt perspectief voor MKB’ op woensdag 30 oktober 2013 in het Rabobank Adviescentrum, Thebe 22 in Hilversum. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het netwerk Jong MKB Gooi en Vechtstreek.

 Programma

Aanmelden
U kunt zich tot 25 oktober aanmelden voor deze bijeenkomst door te mailen naar mcc@hvp.rabobank.nl en uw naam en bedrijfsnaam te vermelden.