26 maart 2008

Media Distribution Day 2008

Datum & tijd

2008-03-26 09:15:00

Op 26 maart vindt de Media Distribution Day 2008 plaats. Dit kabelevenement van het jaar is georganiseerd door Broadcast Press in samenwerking met Peter Jelgersma. Alle partijen op het gebied van mediadistributie zullen tijdens dit evenement in Den Haag bij elkaar komen.

Alle betrokkenen bij mediadistributie geven hun visie en gaan met elkaar in debat. Hoe zien de infrastructuuraanbieders hun eigen en elkaars positie? Wat is de rol van de ministeries van EZ, OCW en de programma-aanbieders? En wat willen de toezichthouders?

Kabelmaatschappijen, etherpartijen, satellietaanbieders, politici, overheidsorganen, omroepen, ze komen allemaal aan bod om u helemaal bij te praten over de 'Informatie- en communicatie-infrastructuur in de komende decennia', zoals de ondertitel van dit nieuwe congres luidt.

Het programma zal er als volgt uitzien:


09.15 uur Binnenkomst en registratie.


10.15 uur Opening door dagvoorzitters/moderatoren Bert Bakker (voormalig D66-Kamerlid en mediawoordvoerder, thans zelfstandig consultant) en Harry Kramer (ex-OCW-directeur Media, Letteren en Bibliotheken, tegenwoordig adviseur voor informatie- en mediaontwikkelingen).

10.30 uur Paneldiscussie infrastructuuraanbieders met Hans Wolfert (bestuursvoorzitter Canal Digitaal), Jan Wildeboer (KPN, directeur corporate strategy), Jacob Middeldorp (namens Digitenne) en Rob van Esch (directeur NLkabel).

11.30 uur Koffiepauze.

12.00 uur Paneldiscussie toezichthouders met Nicole Kroon (directeur ICT en toepassingen van Directoraat-generaal voor Energie en Telecom van het Ministerie van EZ), Marjan Hammersma (directeur Media Letteren en Bibliotheken bij OCW), Dennis Hesseling (clustermanager netwerksectoren en media bij de NMa) en Johan Keetelaar (sectorleider breedband huurlijnen en omroep bij de OPTA).

13.00 uur Lunch.

14.15 uur Paneldiscussie programma-aanbieders met Cees Vis (Raad van Bestuur NPO), Frank Eijken (commercieel directeur RTL Nederland), André Kreuzen (zakelijk directeur SBS Nederland) en Marco Swart (voorzitter Kabelraden.nl).

15.15 uur Theepauze.

15.45 uur Actueel video interview met staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken.

16.00 uur Paneldiscussie politiek met Martijn van Dam (PvdA), Joop Atsma (CDA),Charlie Aptroot (VVD) en Sharon Gesthuizen (SP), woordvoerders op dit gebied voor hun partij.

17.00 uur Borrel.

Meer informatie te vinden via de site van Broadcast Press.

Inschrijven voor dit evenement is verplicht.