28 maart 2011

Masterclass: Uitgeefconcepten op mobiele devices

Datum & tijd

2011-03-28 16:00:00

Op maandag 28 maart organiseert iMMovator een masterclass over de snel veranderende consumptie van nieuws en achtergronden. De opkomst van smartphones en tablets in 2010 heeft nieuwe kansen gecreëerd voor uitgevers en distributie partijen van content, maar roept ook veel vragen op. Piet Bakker (Lector Hogeschool Utrecht) en Thomas Engel (The Saints) geven in deze masterclass hun visie op de kansen en vraagstukken rondom nieuws distributie op mobiele devices.

 Lees hier het verslag van de Masterclass Uitgeefconcepten op Mobile Devices.  


Update: de masterclass uitgeefconcepten op mobiele devices zit vol! Bij genoeg animo organiseren we binnenkort een tweede masterclass. Zou u deze masterclass willen bijwonen? Mail dan Arno Bouwens uw contactgegevens en we houden u op de hoogte!

Apple heeft in minder dan een jaar op tablets een dominante positie en zeer sturende richtlijnen richting uitgevers bewerkstelligd. Hoe ontwikkelt de markt zich met Android als tegenhanger in 2011? En hoe kijkt de consument naar de ontwikkelingen? Welke nieuwe businessmodellen voor uitgevers ontstaan er? Wat zijn de technische implicaties, mogelijkheden en kosten van distributie op mobiele devices? Apple’s 30% revenu share, is dat een redelijk bedrag (percentage)?

Tijd voor een masterclass waarin het speelveld, de ontwikkelingen en de mogelijke strategieën besproken worden. De Masterclass wordt verzorgd door Piet Bakker (lector massamedia en digitalisering aan de Hogeschool Utrecht) en Thomas Engel (oprichter van the Saints, technologiebedrijf dat uitgevers helpt met mobiel uitgeven).

Het programma bestaat uit twee delen:

  • Nieuwe businessmodellen voor uitgevers
  • De technische implicaties, mogelijkheden en kosten

Verdere details van het programma worden de komende weken bekend gemaakt.

Programma

Maandag 28 maart in Media Academie, Villa Heideheuvel, Mediapark Hilversum

15.00: inloop
15.30: start programma
17.30: borrel

Inschrijven

Wilt u binnen een paar uur bijgepraat worden over de veranderingen die mobiele devices te weeg brengen in de distributie van nieuws en achtergronden? Wilt u weten wat de implicaties zijn voor techniek en kosten? De kosten per deelnemer bedragen € 100 (excl BTW).

Update: de masterclass uitgeefconcepten op mobiele devices zit vol! Bij genoeg animo organiseren we binnenkort een tweede masterclass. Zou u deze masterclass willen bijwonen? Mail dan Arno Bouwens uw contactgegevens en we houden u op de hoogte!